Maturitní zkouška 2023 PODZIM

Schéma podzimních maturitních zkoušek:

4. – 8. 9. 2023  Didaktické testy společné části – spádová škola (Integrovaná SŠ Příbram)

11. – 12. 9. 2023 Praktické maturitní zkoušky

13. 9. 2023 Hodnocení praktické maturitní zkoušky

14. 9. 2023 Ústní profilové maturitní zkoušky

Přesné časy  budou upřesněny počátkem září.