2. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium Geotechniky

Všichni uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí na obor 21-42-M/01 Geotechnika jsou přijati.

(Rozhodnutí o přijetí bude doručeno písemně) Pro další uchazeče je otevřeno 2. kolo přijímacího řízení, uzávěrka přihlášek je 1. 9. 2023.