Dálkové studium pouze pro obor Geotechnika

Od školního roku 2023/2024 bude otevřeno dálkové studium pouze pro obor 21-42-M/01 Geotechnika –
Hornictví a hornická geologie. Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání.