2. kolo přijímacího řízení pro VOŠ

Všechny přihlášky na VOŠ z prvního kola budou přesunuty do druhého kola přijímacího řízení.

2. termín přijímacího řízení VOŠ: uzávěrka přihlášek 23. 9. 2022