Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Legenda k výsledkům přijímacího řízení

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrďte co nejdříve odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do čtvrtka 12. 5. Pokud tak neučiníte, vzdáváte se tímto práva být přijat a na Vaše místo bude přijat jiný uchazeč. Zápisové lístky lze odevzdat poštou, či osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 7 do 15 hodin, případně vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy.