Pokyny pro výuku v týdnu od 10. do 14. května

Všechny ročníky střední školy budou mít prezenční výuku v praktických předmětech dle upraveného rozvrhu (za předpokladu dodržování všech hygienických pravidel včetně testování), který byl zaslán všem žákům prostřednictvím platformy Bakaláři/Komens/Nástěnka. Účast je povinná a opět budou rodiče bezprostředně informováni o účasti ve výuce.

Žádám o maximální využití nabízených hodin z důvodu postupného doplňování zameškaného učiva. Dále platí nabídka individuálních konzultací po předchozí domluvě s jednotlivými vyučujícími.

V celém týdnu se lze stravovat ve školní jídelně, objednat obědy lze elektronicky přes web strava.cz.

PaedDr. Tomáš Hlaváč

       ředitel školy