Informace k organizaci studia v týdnu od 19.4. do 23.4. 2021

Vážení studenti, v týdnu od 19.4.  do 23. 4 . budou organizovány skupinové konzultace pro čtvrté ročníky s důrazem na přípravu a opakování k maturitní zkoušce.

Bude tím částečně omezena struktura výuky pro ostatní třídy školy. Sledujte prosím tedy informace prostřednictvím platformy Komens, Bakaláře i systém Teams.

Nadále lze využívat individuálních konzultací po předchozí domluvě s vyučujícími. Aktuální informace na další období budou okamžitě zveřejňována na všech komunikačních přístupech školy.

 

PaedDr. Tomáš Hlaváč

     ředitel školy