Informace o studiu v týdnu 19.4. – 23.4. 2021

Rozhodnutím MZ a MŠMT jsou povoleny skupinové konzultace prezenční formou pro skupiny max 6 osob. Je vytvořen speciální rozpis skupinových konzultací pro studenty čtvrtých ročníků a posledního ročníku VOŠ s důrazem na maturitní předměty a praktické předměty nutné k vykonání maturitní zkoušky, nebo absolutoria.

Účast na konzultacích bude evidována, v případě nevyužívání této možnosti bude organizování společných konzultací ukončeno. Přehled účasti na konzultacích bude bezprostředně poskytnut rodičům žáků. Studenti ostatních ročníků mají možnost si individuálně domluvit konzultace s jakýmkoliv vyučujícím tak, jak je nabízeno od začátku distanční výuky.

Studenti budou testováni vždy v průběhu první hodiny v prostorách školy dle pokynů vyučujících, jsou povinni chránit si dýchací cesty respirátorem po celou dobu přítomnosti ve škole. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně za předpokladu dodržování hygienických pravidel pro školní jídelny, každý zájemce si přihlásí odběr stravy u vedoucí jídelny.

Všechny aktuální informace budou průběžně umísťovány na školním webu a žáci i rodiče je obdrží prostřednictvím platformy Bakaláři/Komens.