Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě opatření MŠMT bude výuka od 4. ledna 2021 organizována pouze distančním způsobem podle stabilního rozvrhu. VDZ (vzdělávání distančním způsobem) platí pro všechny ročníky denního studia a vyšší odborné školy včetně předmětu PRAXE!

V Příbrami dne  18. 12. 2020                       PaedDr. Tomáš Hlaváč        
                                                                               ředitel školy