Otevíráme nový maturitní obor – Informační technologie se zaměřením na IT v průmyslu – od září 2021

Důležitá informace především pro stávající  žáky  devátých tříd, že naše škola rozšířila svojí nabídku o obor Informační technologie, který  je dlouhodobě připravován ve spolupráci s OHK Příbram a významnými sociálními partnery školy. Zapadá také do koncepce hospodářského vývoje označované jako  „Průmysl  4“ i dlouhodobé strategie školy jako logického propojení stávajících technických oborů. Obsahem studia je orientace na výpočetní techniku z hlediska využití ve výrobních procesech i při komunikaci, přípravě, řízení a kontroly výrobních a technologických procesů. Studenti se postupně seznámí s pojmy  jako jsou Digitalizace, Robotizace, Automatizace, Umělá inteligence  apod. Součástí je samozřejmě práce se softwarem, počítačovými sítěmi i dálkovou správou zařízení. Nedílnou součástí výuky  je problematika 3D tisku na různých materiálových i programových platformách. Studenti budou moci  využívat nejmodernější vybavení  ve školních učebnách a laboratořích, které jsou vybaveny novou technikou  z grantu EU ve výši 20 miliónů korun. Předpokládáme také významný  prostup absolventů tohoto oboru na vysokoškolská studia převážně technického zaměření.

Další informace o oboru zde, nebo při dnech otevřených dveří: 12.1. a 14.1.  2021

V Příbrami 3.12.2020

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy