Výuka na SPŠ a VOŠ Příbram od 7. 12. 2020 (sudý týden)

– prezenčně u 4. ročníků dle stabilního rozvrhu mimo předmětu TEV
– třídy 2.PA – 2.SP- 2.V- 3.EP- 3ES-3PA- 3SP – prezenční výuka dle stabilního rozvrhu mimo předmětu TEV
– prezenční výuka předmětu PRAXE 1. -3.ročníků (nechodí na ostatní předměty do školy)
– Vzdělávání distančním způsobem (VDZ) u ostatních předmětů kromě PRAXE
– možnost individuálních konzultací po domluvě s vyučujícím
– ostatní nejmenované třídy zahájí prezenční výuku následující lichý týden 14. 12. 2020
– až do odvolání se pak skupiny tříd budou střídat v týdenním režimu (sudý a lichý týden)

Organizační a hygienická opatření:

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky zakrývající dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole.

Vyučující zajistí pravidelné větrání třídy v min. délce 5min každých 30 minut.

Vstup třetích osob do školy je povolen při výjimečných případech a za dodržení hygienických pravidel.

U všech žáků jsou povoleny individuální konzultace, vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

Školní stravování:

Je v provozu od 25. 11.2020.

Přihlašování u vedoucí jídelny on-line, nebo osobně.

Maximální počet osob u stolu  4 osoby

Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci v prezenční formě výuky, ostatní přes výdejní okénko.

 

V Příbrami dne 1. 12. 2020                                          PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy