Výuka od středy 25. 11. 2020

Vážení žáci a rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT začíná od středy 25. 11. 2020 prezenční výuka 4. ročníků. Ta bude probíhat dle stávajícího rozvrhu, mimo hodin TĚLESNÉ VÝCHOVY.

Dále od tohoto dne bude probíhat prezenční výuka předmětu PRAXE a to ve všech ročnících (1. až 4. ročník) dle stávajícího rozvrhu.  Ostatní hodiny se vyučují nadále distanční formou. Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v prostorách školského zařízení a pokud možno dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních osob. Pokud se chcete stravovat ve školní jídelně, přihlaste si obědy během pondělí, nejpozději do úterý 24. 11. 2020 do 13,00 hodin. V případě jakýchkoliv změn Vás budu informovat.

 

V Příbrami dne 20. 11. 2020                                                       PaedDr. Tomáš Hlaváč
                                                                                                               ředitel školy