Opatření v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR (od 14. 10. 2020)

Na základě rozhodnutí  Vlády ČR o uzavření  všech typů škol ze dne 12.10. 2020 s účinností od 14.10. 2020 přechází naše škola ve všech předmětech včetně praktického vyučování  na distanční formu výuky. Žáci a studenti jsou povinni účastnit se distanční  výuky a plnit zadané úkoly ve stanovených termínech. Vyučující jednotlivých předmětů  volí  formu a způsob vedení výuky podle povahy předmětu s důrazem na maturitní a profilující předměty. V případě neplnění, či neúčasti v distanční formě výuky,  jsou žáci, studenti povinni oznámit a doložit důvod neúčasti v distanční formě vzdělávání. V případě potřeby mohou žáci-studenti využít všechny formy komunikace s jednotlivými vyučujícími (Office 365, Bakaláři, E-mail, telefon, písemně).  Provoz školní jídelny je dnem 14.10. 2020  zastaven až do odvolání. Provoz kanceláře školy je omezen na  úřední hodiny denně od 8 do 12ti hodin.

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy