Pravidla pro distanční výuku od 5. 10. 2020

 • Rozhodnutím vlády ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR škola přechází od 5. 10. 2020 na vzdělávání distančním způsobem do odvolání
 • Škola má povinnost zajišťovat vyučování formou distančního vzdělávání
 • Žáci/studenti jsou povinni se vzdělávat distanční formou
 • Rozhodnutí o vzdělávání distanční formou neplatí pro vzdělávání v praktickém vyučování – praxích. Předmět Praxe jsou žáci /studenti povinni navštěvovat prezenčně dle stávajícího platného rozvrhu (od 14. 10. přechází výuka praxe také do distanční formy)
 • Každé pondělí do 12,00 hod. budou zadány úkoly z maturitních předmětů pro 4. ročníky
 • Do každé středy do 12,00hod. pak budou zadány úkoly, učební texty a další materiály z ostatních předmětů pro všechny ročníky
 • O formě a metodě v rámci distančního vzdělávání si rozhoduje každý vyučující dle povahy svého předmětu
 • Klasifikace a hodnocení plnění úkolů, je též v kompetenci vyučujícího daného předmětu
 • Volnočasové aktivity – kroužky jsou do odvolání pozastaveny
 • Žáci/studenti mají možnost využít osobních konzultací s jednotlivými vyučujícími a to po předchozí domluvě, za předpokladu dodržení hygienických pravidel (ochranná rouška, dostatečná vzdálenost, použití dezinfekce)
 • Žáci/studenti účastnící se distanční formy vzdělávání se mohou stravovat ve školní jídelně. Každý žák/student, který má zájem o stravování se opětovně ke stravování musí přihlásit. Při odběru stravy budou dodržována všechna hygienická pravidla, u stolu mohou současně sedět pouze 4 žáci Provoz školní jídelny je od 14. 10. pozastaven.