1. ročník VOŠ ve šk. roce 2020/21 nebude otevřen

Na základě rozhodnutí ředitele školy se obor 64-31-N/15 Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (VOŠ), denní formy vzdělávání, školní rok 2020/2021 neotevírá, pro nízký počet uchazečů.