Hygienická pravidla platná od 1. 9. 2020

  1. Při vstupu do budovy respektovat pokyny zaměstnanců školy
  2. Při vstupu do školy provést dezinfekci rukou
  3. V průběhu dne si žáci/studenti mají povinnost opakovaně si mýt ruce, zvláště před vstupem do jídelny školy
  4. Studenti/žáci, kteří jeví příznaky infekčního onemocnění, nesmí vstoupit do školy, obrací se na svého praktického nebo dětského lékaře
  5. Cizí osoby nemají povolen vstup do školy, pro případný kontakt využijí návštěvníci telefonické objednání, popř. musí dodržovat hygienická pravidla určená školou
  6. Od žáků/studentů se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  7. V případě podezření či potvrzení infekčního onemocnění bezprostředně informuje student/zákonný zástupce sekretariát školy
  8. Žáci/studenti jsou povinni respektovat opatření školy, která budou vycházet z aktuální epidemiologické situace