Převod tlaků:

Jednotka Hodnota
Pa:
hPa:
kPa:
MPa:
kp/mm2:
kp/cm2:
at (technická):
atm (fyzikální):
bar:
mmH2O:
mmHg (torr):