Strahovská knihovna podruhé


Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikoli jako zahradu.
(J. L. Borges)

Knihy, knihy, samé knihy, ba dokonce silnější vazby než strojírenské tabulky!? Ano, a to několikanásobně!

Strahovskou knihovnu tentokrát měli možnost obdivovat i studenti strojírenství (1. roč.). Z obrovského množství svazků opravdu přecházel zrak, neboť ve všech sálech se nachází celkem 210 000 exemplářů. Díky velice milé průvodkyni (Mgr. Hedvice Kuchařové) jsme se nejen podívali do míst, které běžní turisté zblízka zhlédnout nemohou, ale také jsme nahlédli např. do hebrejské bible či ilustrované encyklopedie, seznámili se s tzv. „studijním stolem“, sáčkovou vazbou knih, dozvěděli se o pracovním postupu při výrobě glóbů z 16. a 17. stol. atd. Nádherné stropní barokní malby žáci pozorovali přímo z balkónu Filozofického sálu, který taktéž není běžným návštěvníkům volně přístupný.

Exkurze se vydařila a plni dojmů jsme odjížděli k domovu.

Mgr. Martina Srchová