STIRLINGŮV MOTOR


Žáci 3.SP se v předmětu mechanika učí teorii tepelných strojů. Zároveň si mohou skutečný tepelný stroj z vlastních součástí vyrobit. Martin Nádherný takto vyrobil tzv. Stirlingův motor vynalezený 1816 Robertem Stirlingem ze Skotska roku 1816. Princip motoru je založen na střídavém proudění plynu mezi horkým a studeným válcem.Video.