"Stavařská" exkurze


Dne 1. 6. 2011 navštívili studenti „stavařské“ třídy 2.PA příbramskou betonárku TBG a obchodní centrum stavebnin firmy Raab Karcher. V areálu firmy Českomoravský beton se účastníci této výpravy mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se průmyslově vyrábí betonová směs , tj. od uskladnění jednotlivých surovin (kameniva, cementu či přísad), přes jejich dávkování, míchání až po plnění dopravních prostředků hotovou směsí – právě těch nákladních aut s míchacím zařízením, které denně potkáváme i v Příbrami. Druhou neméně zajímavou zastávkou se stalo obchodní centrum firmy Raab Karcher. Pro mnohé studenty představovala procházka mezi skládkami a regály s různorodým sortimentem stavebních materiálů a dílců jakousi naučnou stezku mapující vědomosti z předchozích 2 let dosavadního studia oboru Pozemní stavitelství. Ale aby nezůstalo jen u opakování známých věcí i na novinky došlo. Stačilo vkročit do prodejny obkladů, dlažeb a sanitární techniky, kde návštěvníci mohli sbírat inspiraci pro nadcházející školní rok – čeká je totiž návrh rodinného domku. Až na počasí, které nepatřilo do kategorie vlídných, lze tuto akci hodnotit jako velice zdařilou, s množstvím zajímavých poznatků, za což patří dík především průvodcům, kteří se nám věnovali v obou areálech.