17. ROČNÍK STUDENTSKÉ ODBORNÉ SOUTĚŽE

V POŘADÍ JIŽ 17. ROČNÍKU SOUTĚŽE S RYZE STAVEBNÍ NÁPLNÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA 20. 12. 2010, SE ZÚČASTNILO 15 STUDENTŮ OBORU POZEMNÍ STAVITELSTVÍ.

PRVNÍM ÚKOLEM SOUTĚŽÍCÍCH BYLO ZPRACOVAT, NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TÉMATU, SAMOSTATNÉ TECHNICKÉ POJEDNÁNÍ (PODLOŽENÉ OBJASŇUJÍCÍMI MATERIÁLY – PROJEKTOVÁ STUDIE, FOTODOKUMENTACE, PREZENTACE NA PC AJ.). TO PRAKTICKY ZNAMENALO KONTAKTOVAT SE NA PROVÁDĚCÍ STAVEBNÍ FIRMY ČI PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE (NAPŘ. SPRÁVA ZÁMKU, ARCHITEKT MĚSTA, STAVBYVEDOUCÍ).

VÝSLEDEK SVÉ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUTĚŽÍCÍ NÁSLEDNĚ OBHAJOVALI PŘED ODBORNOU POROTOU. ÚROVEŇ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ BYLA VELMI DOBRÁ, A TAK URČIT VÝSLEDNÉ POŘADÍ NEBYLO PRO POROTU LEHKÝM ÚKOLEM. ROLI FAVORITŮ VŠAK POTVRDILI STUDENTI 4. ROČNÍKU, JAN PINKAVA A JAN ČERVENKA, KTEŘÍ OBSADILI PRVNÍ MÍSTO, ČÍMŽ DŮKLADNĚ ZUŽITKOVALI SVÉ ZNALOSTI, ALE I ZKUŠENOSTI Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ.

NA LETOŠNÍ SOUTĚŽI LZE ROVNĚŽ VYZDVIHNOUT CELKEM VYSOKOU ÚČAST ŽÁKŮ Z 1. ROČNÍKU, PRO KTERÉ TO BYLA PŘEDEVŠÍM PRVNÍ PRAKTICKÁ VÁŽNĚJŠÍ ZKUŠENOST SE STAVEBNÍ TÉMATIKOU A ZÁROVEŇ DŮLEŽITÝ VKLAD DO BUDOUCÍHO STUDIA OBORU.

Studentská odborná soutěž
Pozemní stavitelství
IMG_0863.jpg
IMG_0868.jpg
IMG_0873.jpg
IMG_0882.jpg
IMG_0886.jpg
IMG_0888.jpg
IMG_0889.jpg
IMG_0890.jpg
IMG_0891.jpg
IMG_0892.jpg