Druhé ročníky absolvovaly sportovní kurz


Poslední týden v květnu studenti 2. ročníků absolvovali oblíbený sportovní kurz. Nejen, že si oživili tradiční sportovní disciplíny jako je volejbal, kopaná, či stolní tenis, ale seznámili se s adrenalinovým horolezectvím, či sjížděním jedenáctikilometrového úseku na lodích. Vlastní dovednosti si prověřili při tenise a házené. Spousta energie nechali i při nácviku amerického fotbalu nebo při vyjížďce na horských kolech. Týmovou spolupráci si prohloubili při nácviku softbalu a zúročili ji při závěrečných mezitřídních turnajích. Důležitou součástí kurzu byla lekce zdravovědy a první pomoci, kde byli žáci odborně seznámeni s touto tak důležitou problematikou. Samostatnou kapitolou pak byl florbal, který byl každý podvečer zakončen prestižním utkáním mezi učiteli a žáky. Výsledek tři vítězství a jedna prohra učitelů dává jasný signál o rezervách žáků v duchu …na všechno se musí s rozumem…

Sedm SimeonůNahoru nebo dolů?

Večery pak byly vyplněny individuálními činnostmi, utkáními v tenise, volejbalovým utkáním učitelé versus žáci apod. Několik večerů bylo zpestřeno opékáním uzenin a relaxací u táborového ohně. Celková atmosféra kurzu byla výborná, byla podmíněna velmi pěkným počasím i historickým vítězství našich hokejistů na MS, které jsme společně sledovali.

Devět jedničekVálečná porada

Cíl tohoto svým rozsahem zcela ojedinělého sportovního kurzu byl naplněn až po okraj, studenti se poznali navzájem, zvláště při kolektivních činnostech, zkusili si nové sportovní discipliny, učili se bojovat s narůstající únavou či strachem. Poznali lépe sami sebe, své spolužáky, ale i své vyučující, kteří kromě svých klasických odborností jsou pravými sportovními nadšenci.

Ti to zase hrajou...Radši se nedívat