Průmyslovákům letos patří ve šplhu třetí místo v republice


Šplh je spolu s volejbalem a fotbalem tradičně nejúspěšnějším sportem na průmyslovce. Letošní soutěž se konala 31. března a 1. dubna ve Frýdku–Místku. Do republikového finále se nominovalo 11 krajských družstev. Čtyřčlenné družstvo průmyslováků representovali středočeský kraj. Tým ve složení: Jan Šindelář, Jiří Hanus, Marek Vočka a Karel Novák spolu s profesorem V. Karlem absolvovali cestu do Frýdku- Místku a téhož dne odpoledne první část závodů. V ní každý závodník šplhal dvakrát. Po prvním dnu měli kluci dobře našlápnuto. Z 11 družstev byli na 2. místě. Druhý den, to bylo v pátek každého závodníka čekaly ještě 3 pokusy. Organizace druhý den trochu vázla a možná se i trochu podepsala na celkové nervoznější atmosféře. Než si řekneme, jak to nakonec dopadlo, popíšu pravidla soutěže. Ve šplhu soutěží čtyřčlenná družstva, každý závodník absolvuje pět pokusů, přičemž výsledný čas tvoří součet dvou jeho nejrychlejších časů. Výkon družstva je dán součtem časů tří nejlepších závodníků.

Na 1. místě se umístila SPŠ elektrotechnická Praha /čas 24,82s/ na 2. místě Gymnázium Frýdek-Místek /25,08s/ a 3. místo patřilo nám, výsledným časem 25,63s.

V soutěži jednotlivců /42/ se naši umístili takto: 3.-Jan Šindelář /7,93s/, 7.-Jiří Hanus /8,50s/, 12.-Marek Vočka /9,20s/ a Karel Novák /10,41s/.

Pro zpestření byl do programu vložen šplh na osmimetrovém laně, kde jsme o sobě dali výrazně vědět /1. místo-Jiří Hanus, 3. místo-Jan Šindelář/.

Jak bylo na počátku zmíněno patří šplh mezi tradičně úspěšné sporty. Vedle tradice, která stojí bezesporu vždycky za úspěchem, máme na průmyslovce ještě jednu zajímavost, která to podmínila. ve šplhu. Tou „zajímavostí“ jsou bratři. Začali to bratři Václav a Jiří Kotlanové a pokračovali bratři Hanusové Vít, Václav a Jiří, kteří v průběhu 10let spolu s L. Kukačkou Z. Posem, J. Šindelářem, a dalšími, kteří vytvářeli družstva dobře reprezentující průmyslovku, ale i středočeský kraj na republikové úrovni.