Studentská odborná soutěž oboru Pozemní stavitelství


V pondělí 19. 12. 2011 proběhl již 18. ročník tradiční Studentské odborné soutěže oboru Pozemní stavitelství. Stejně jako v minulých letech, tak i letos, bylo pro soutěžící přichystáno mnoho zajímavých soutěžních témat z oblasti stavebnictví – studenti se tak mohli zabývat například otázkou zatraktivnění obchodního centra Uran, využitím dřeva ve stavební praxi, popisem realizace zajímavé stavby atd. Aby byly srovnány jakési „startovní podmínky“ pro všechny studenty oboru (aby měli šanci na dobré umístění i žáci nižších ročníků), byly i soutěžní oblasti rozdělené do dvou kategorií.

Hlavním úkolem soutěžících bylo vyhledat potřebné informace a podklady, navštívit popisovanou lokalitu, kontaktovat se na zástupce různých firem a institucí, pořídit fotodokumentaci či provést vlastní návrh v podobě studie. Na zpracování zvolené soutěžní problematiky měli studenti období dvou měsíců. Ve výše uvedeném předvánočním termínu pak soutěžící představili výsledky své práce před odbornou porotou. A nutno podotknout, že si nevedli špatně. Na prvním místě se umístilo soutěžní družstvo sestavené ze studentů 2. ročníku (Adam Fencl, Ondřej Fencl a Adam Kratochvíl) se soutěžním tématem „Nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze“ – studenti se zde zaměřili především na zmapování nové architektonické chlouby v pražských Dejvicích. Druhé místo si vybojovala dvojice z 1. ročníku (Dominik Havlena a Martin Káš) se soutěžním tématem „Dětské hřiště – důležitý sídlištní prvek“. Třetí místo patří děvčatům ze 3. ročníku (Kateřina Buchalová, Markéta Fejtová a Zuzana Černá), která se zaměřila na modernizaci obchodního centra Uran.

Kromě bohatých zkušeností, které žáci získali při zpracování soutěžních témat, si odnesli ti nejlepší i velmi hodnotné ceny, za což patří dík tradičním partnerům školy (Tondach, Roto, Rigips, Isover, Cembrit, BS Klatovy, Vedag aj.), ale především zástupcům obchodního střediska firmy Raab Karcher v Příbrami.

Ing. Václav Svoboda