Lišácký večer


10. 10 a 12.10 se uskutečnily dvě významné akce školy, které jsou zasazeny tradičně do týdne konání mezinárodního vědeckého sympozia „Hornická Příbram ve vědě a technice“. První z nich je Lišácký večer organizovaný školou jako generální zkouška na vlastní skok přes kůži a zároveň připomínka akademických zvyků posluchačů Báňské akademie v Příbrami. Všichni skokané a skokanky z řad čtvrtých ročníků se od 16.30 v doprovodu slavných semestrů pohybovali večerní Příbramí. Za zvuku hornických i dalších národních písní pod vynikajícím vedením slavného kantora Ing. Petra Milce se zastávkami u oblíbených staropříbramských hospůdek i dalších významných míst, na sebe nabalovali další funkcionáře těchto tradic. Mezi ně patří slavný a vysoký nadlišák, kterého reprezentuje absolvent školy Mgr. Martin Knížek, dále slavní „nóblfuchsové“ Zdeněk Mráz a Emil Kuchař. K této smečce se také postupně připojili i představitelé obou hornických spolků Ing. Chrudoš Fiala a Ing. Miroslav Šťastný. Společně jsme položili květiny u Sv. Václava i připomněli tragickou důlní katastrofu u památníku vdov na Šachtě Marii. Závěr večera pak byl ve znamení veselí, družnosti i dobré nálady. Po nezbytných úvodních ceremoniích následovalo prubování jednotlivých tablic, kterým předsedali slavní a vysocí mistři Ing. František Zikmund, Jaroslav Míka, Ing.Josef Novotný a Emil Kuchař. Večer byl oficiálně ukončen ředitelem školy Dr. Tomášem Hlaváčem konstatováním, že všichni jsou řádně připraveni vstoupit ve středu do světa dospělých a mohou být připuštěni ke skoku přes kůži.

30. ročník slavného skoku přes kůži byl opět součásti sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice. Osvědčenou choreografii narušil nepříjemný déšť i poměrně chladné počasí, ale i rekonstruované náměstí v centru staré Příbrami. Přesto celý průvod absolvoval známou trasu od sídla školy k příbramské radnici za doprovodu hornické kapely pana Záruby. Trasa byla zpestřena několika zastaveními i krátkým programem na Václavském náměstí, kde skokani provedli střelbu ku ptáku i pivní skandál. Opět vše pod patronací slavných semestrů i profesorů školy. U radnice byl tradičně mile přijat průvod místostarostou p. Václavem Černým a radním p. Ing. Jurajem Molnárem. Průvodu byl předán pozdrav starosty města a senátora MVDr. Josefa Řiháka v kapalném skupenství, které všechny přítomné obzvláště potěšil i vzápětí zahřál.

Večerní program měl již léty ověřený program. Pod patronací významných představitelů našeho regionu a za účasti hostů z několika zemí byly opět připomenuty slavné okamžiky příbramského dolování i bohatého společenského života. Nezbytné hornické písně, přátelská atmosféra, dobové kostýmy i zaujetí skokanů i jejich kmotrů, to vše defilovalo před vyprodanou sokolovnou. Zasloužený potlesk patřil všem aktérům za provedené průby i za slavnostní „Skok přes kůži“, který byl tradičně doprovázen vtipnými hesly a dokonce několika písněmi. A tak se znovu naplnil odkaz našich předchůdců o nutnosti propojení teorie a praxe, starší a nastupující generace i o kombinaci práce, humoru a zábavy. Děkujeme všem, kteří napomohli uskutečnit tuto vskutku ojedinělou akci a současně se těšíme na 31. ročník.

Zdař Bůh