V rychlobruslení nejlepší chlapci z průmyslovky


V dívčí soutěži prvenství Gymnáziu Pod Sv. Horou

Příbramské střední školy se mohou pyšnit sportovním podnikem, který nemá v kraji a možná v republice obdoby. Je to sice soutěž komorní účastí škol, ale svým pátým ročníkem se zabydlel v systému středoškolských sportovních soutěží. Hlavní aktérkou je prof.Jitka Charyparová z gymnázia Pod Sv.Horou.Letos se utkalo 6 chlapeckých družstev z 5 škol a 3 dívčí družstva. Je jasné, že výhodu v této soutěži mají hokejisti a krasobruslařky. Soutěž má 2 podsoutěže. Ta první je rychlostní. Družstva jsou 5členná. První členové družstev nastoupí na start a po hvizdu jedou jedno kolo,druhý člen jede dvě kola až pátý člen musí odjet pět kol.V této nejnáročnější soutěži vyhráli průmyslováci/hokejisti/v sestavě:P.Hlinka, M.Sirotek, J. Šmerhovský, T. Klemš a Z. Císař. Mezi třemi dívčími družstvy si nejlépe vedla děvčata pořadatele z gymnázia Pod Sv. Horou.

Celkové výsledky:

 

 Chlapci                                        Dívky

 

1. SPŠ a VOŠ Příbram                         1.Gymnázium Pod Sv. Horou   

2. Gymnázium Pod Sv. Horou                    2.Gymnázium Příbram VII

3. Gymnázium Příbram VII                     3.Gymnázium Dobříš 

4. SOŠ Dubno A

5. Gymnázium Dobříš

6. SOŠ Dubno B

 

Druhá podsoutěž byla obratnostní. Jela se překážková dráha s přešlapováním, přeskoky čar, slalomem mezi kužely, každé družstvo jelo samostatně a pořadí se stanovilo na základě časů. Pořadí děvčat bylo stejné jako v rychlostní soutěži. Mezi chlapci se do čela probojovalo družstvo pořadatele, druhé místo patřilo SOŠ Dubno,třetí skončili průmyslováci,čtvrtí studenti z gymnázia Příbram VII a 5. místo obsadilo gymnázium Dobříš. Soutěž v rychlobruslení je poslední soutěží v roce a je předzvěstí vánoc, první soutěží v novém roce 2011 bude házená, kterou pořadatel SOŠ Dubno vyhlásilo na 7. 1. 2011. Hezké Vánoce.

J. Lukešová