Robotický den 2013


Dne 8. 6. 2013 se v Praze konala soutěž mladých konstruktérů a programátorů různých typů robotů, které se již tradičně zúčastnili také studenti naší školy oboru Elektrotechnika – Počítačové technologie.

Soutěžilo se v kategoriích: Robotické umění a zábava (Art, Robots & Entertainment), Záchrana medvěda (Bear Rescue), Záchrana medvěda začátečníci (Bear Rescue Beginner), Dům s kečupem (Ketchup House), Sledovač čáry (Line Follower), Minisumo (Mini Sumo), Robotická autíčka (RoboCarts). Podrobné informace o pravidlech soutěže naleznete na webu www.robotickyden.cz.

Naši studenti se přihlásili do soutěží Záchrana medvěda začátečníci, Sledovač čáry a Minisumo.

Přípravě na soutěž věnovali svůj čas a práci v Robotickém kroužku ve škole a některé hodiny výuky předmětu Mikroprocesorová technika při programování jednočipových počítačů.

Ve všech soutěžích se umístili v první polovině pořadí. V soutěži Minisumo obsadil tým studentů druhého ročníku čtvrté až páté místo. V soutěži Záchrana medvěda začátečníci obsadil tým studentů prvního ročníku osmé místo a v nejnáročnější a také nejobsazenější soutěži (třicet osm soutěžících) Sledovač čáry obsadil student třetího ročníku osmnácté místo.

Studenti na soutěži porovnávali své roboty s jinými a tak mohli mimo prostředí své školy poznat, že podobné činnosti se věnují studenti na mnoha jiných školách a jejich dovednosti jsou srovnatelné. Neméně důležitá je motivace k další podobné činnosti. Hlavním cílem bylo postavit robota, napsat program a prověřit že funguje i jinde než ve škole, a to se podařilo. Plánujeme přípravu ještě dokonalejších robotů k účasti v dalším ročníku této robotické soutěže.

Za prostředky poskytnuté na stavbu robotů a na startovné v soutěži patří poděkování sponzorům školy: Město Příbram, Sdružení rodičů a přátel školy.

Ing. Josef Řehout