Celostátní soutěž studentů v projektování v grafických programech


Dne 29. 3. 2012 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 11. ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru stavebnictví či pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem 25 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Hradce Králové, Děčína, Havířova, Ostravy, Uherského Hradiště, Třebíče, Havlíčkova Brodu, Berouna, Kladna, Ústí nad Labem, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i účast zástupců ze zahraničních škol, konkrétně ze SPŠS z Trnavy a Žiliny. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 50. Naší školu reprezentovali studenti 4. ročníku oboru pozemní stavitelství, Markéta Šornová a Dušan Novotný.

Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaného dispozičního schématu, axonometrie a pohledů část projektové dokumentace rodinného domku (úroveň pro provádění stavby) v příslušném měřítku (půdorys, 2 svislé řezy, 4 pohledy, popř. perspektivní či axonometrický pohled) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce využívané programy patřily ArchiCAD 13.0, 14.0, 15.0, Allplan, Revit. Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu – v období února až března oba naši zástupci, Markéta Šornová a Dušan Novotný, se 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění jednotlivých výkresových částí, kdy byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. Nutno konstatovat, že oba jmenovaní tuto přípravu nepodcenili, naopak se věnovali zdokonalování práce v grafickém programu ArchiCAD 13.0 i ve svém volném čase doma. A právě tomuto faktu lze asi přisuzovat největší podíl na solidním umístění, kterého dosáhli námi vyslaní reprezentanti v této soutěži. Markéta Šornová obsadila 7. místo a Dušan Novotný skončil třináctý, čímž oba potvrdili jakýsi standard našich reprezentantů z předchozích ročníků, umisťovat se v první desítce startovního pole či v její těsné blízkosti.

V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná.

Ing. Václav Svoboda