Praxe stavařů


V rámci praxe studenti oboru POS navštěvují zajímavé stavby na teritoriu města Příbrami. Postupně jejich pozornosti neunikly stavby Oblastní nemocnice v Příbrami a řadových rodinných domů na Zdaboři.