Celostátní soutěž studentů SPŠS v projektování v grafických programech 2010

Dne 25. 3. 2010 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 9. ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

Organizátory této akce bylo osloveno celkem 45 středních škol s výukou studijního oboru stavebnictví či pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem rekordních 26 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Kolína, Hradce Králové, Havířova, Ostravy, Uherského Hradiště, Třebíče, Náchodu, Prahy, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i šestá účast zástupců ze zahraniční školy, konkrétně ze SPŠS z Trnavy. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 52. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru pozemní stavitelství, Ondřej Mašín a Michal Hájek.

Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaného dispozičního schematu, axonometrie a pohledů část projektové dokumentace rodinného domku (úroveň pro provádění stavby) v příslušném měřítku (půdorys, svislý řez, min. 1 pohled a perspektivní či axonometrický pohled) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jednoho z níže uvedených grafických programů:

ArchiCAD 11.0, ArchiCAD 12.0, ArchiCAD 13.0, Allplan, AutoCAD

Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu – v období února až března oba naši zástupci, Ondra Mašín i Michal Hájek, se 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění jednotlivých výkresových částí, kdy byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. Nutno konstatovat, že oba jmenovaní tuto přípravu nepodcenili, naopak se věnovali zdokonalování práce v grafickém programu ArchiCAD 12.0 i ve svém volném čase doma. A právě tomuto faktu lze asi přisuzovat největší podíl na doposud nejlepším umístění, kterého dosáhli námi vyslaní reprezentanti v této soutěži. Ondra Mašín obsadil 1.místo a Michal Hájek skončil pátý, čímž oba nejen že potvrdili jakýsi standard našich reprezentantů z předchozích ročníků, umisťovat se v první desítce startovního pole, ale dokonce překonali jakákoliv očekávání.

V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná.

Ing.Václav Svoboda