Naše škola je zapojena společně s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy do projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, v rámci programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaným evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v oblasti praktické výuky a uplatnitelnosti žáků. Projekt přispěje k podpoře volby povolání z oblasti řemesel, poskytne informace o daném řemesle, seznámení s výukovým prostředím na vyšším stupni, s příklady dobré praxe, zajistí praktickou výuku, apod.

       Konkrétními aktivitami bude vytvoření internetového portálu, obsahujícího on-line nabídku možných exkurzí a praxí u zaměstnavatelů v kraji i v zahraničí využitelné všemi ZŠ a příslušnými SŠ v kraji, přehledné informace o vybraných řemeslech, vzdělávacích zařízeních v kraji. Navazujícími aktivitami bude pilotní ověření nabídek praxí a exkurzí v kraji i zahraničí včetně ukázek praktické výuky s odborníkem. Více informací: www.khkstrednicechy.cz

 

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky