SPOLUPRÁCE S FIRMOU KB-BLOK 2011


Dne 13. 9. 2011 zavítali na naší školu zástupci firmy KB-BLOK. Důvodem této návštěvy byly dvě okolnosti – jednak vyhodnocení „Studentské odborné soutěže“ za minulý školní rok, které se zúčastnili studenti současného 4. ročníku oboru Pozemní stavitelství a zároveň i prezentace výrobního sortimentu pro studenty, kteří zahájili studium 3. ročníku a mohli by tak využít příležitosti zapojit se do výše zmiňované soutěže v novém školním roce.

Nutno zmínit, v čem spočívá tato soutěž. Firma KB-BLOK ji vyhlašuje každoročně a mohou se do ní zapojit studenti středních škol se stavebním zaměřením. Úkolem účastníků je provést návrh rodinného domku a vyhotovit projektovou dokumentaci stavební části tohoto objektu s komplexním využitím výrobního sortimentu firmy KB-BLOK – čili od základových komponentů, přes zdící prvky, překladové a stropní dílce, střešní krytinu až po zahradní architekturu.

Dle konstatování hodnotitelů (zástupců firmy) se naši studenti zhostili svého úkolu více než dobře a jejich práce snesly ta nejpřísnější hlediska a patřily k těm nejlepším, které byly v letošním roce předloženy k hodnocení. Jelikož na každé škole probíhá interní vyhodnocení (v rámci školy), na naší škole se ocenění od firmy KB-BLOK za nejzdařilejší práci dočkali žáci 4. ročníku, Petr Kunc (1. místo), Jan Škarda (2. místo) a Josef Havelka (3. místo).

Ve druhé části této akce proběhla ze strany pracovníků zmiňované firmy prezentace se zaměřením na výrobní sortiment a aplikaci jednotlivých komponentů při tvorbě konstrukčního návrhu rodinného domku, kdy jistá pozornost byla věnována i ukázkám z realizace ve stavební praxi – ať již správné či nedbalé, vedoucí k následným poruchám na stavebním díle.

Na závěr nezbývá než si přát, aby se studenti 3. ročníku úspěšně zhostili svých projektových úkolů, pokusili se udržet nastavenou úroveň kvality ročníkových prací a zároveň získali zkušenosti při aplikaci výše uvedeného systému.

Ing. Václav Svoboda