Výstava modelů rodinných domkůVe dnech 19.a 20.6.2013 se v prostorách SPŠ a VOŠ Příbram uskutečnila již tradiční „Výstava modelů rodinných domků“. Účelem této výstavy bylo prezentovat práce studentů 3. ročníků, které byly vyhotoveny jako součást ročníkového projektu, prováděného v rámci předmětu Konstrukční cvičení. Studenti tak měli možnost touto formou vyjádřit svůj osobitý postoj a cítění v oblasti komplexního řešení konstrukce rodinného domku a zároveň aplikovat znalosti načerpané v předchozím období studia oboru. V průběhu školního roku byly řešené práce konzultovány pedagogy odborných předmětů tak, aby nebyl podstatně změněn úmysl autora a aby byly dodrženy zákonitosti návrhu. Touto výstavou byly vlastní práce prezentovány jak laické, tak i odborné veřejnosti.

Jelikož se jedná o výstavu soutěžní, stejně jako v minulosti, tak i letos se mohli všichni návštěvníci spolupodílet na určení konečného pořadí prostřednictvím hlasovacích lístků. A jak to všechno nakonec dopadlo? Na 1. místě se umístil Martin Kloud, druhé místo patří Tomáši Novákovi a třetí pozici obsadil Adam Fencl.

Letošní ročník výstavy byl i tak trochu netradiční. Kromě zmiňovaných ročníkových prací se pozornost návštěvníků této akce soustředila i na jeden neobvyklý exponát. Jednalo se o model objektu, který v rámci studie mapoval využití pozemku v Příbrami I (na rohu Palackého ulice). Autorem je student 3. ročníku, Martin Kloud, kterého téma modelování natolik oslovilo, že dokázal vyhotovit dílo, které je možné demontovat po jednotlivých podlažích, takže umožňuje nahlédnout do útrob tohoto multifunkčního objektu.

Na závěr je nutné ještě poděkovat našemu partnerovi, firmě Raab Karcher, která věnovala do soutěže hodnotné ceny, takže ti nejlepší si odnesli kromě dobrých pocitů, drobné finanční odměny i praktické pomůcky do domácnosti.

A pro ty z vás, kteří jste tuto akci nestihli navštívit, mám ještě jedno doporučení – do pátku 28.6. jsou nejlepší exponáty vystaveny v obchodním centru firmy Raab Karcher.

Ing. Václav Svoboda