Den štoly JOSEF 2011


Dne 8. 9. 2011 studenti 4. ročníku oboru Pozemní stavby navštívili akci „Den štoly Josef“. Toto pracoviště se nachází v blízkosti Slapské přehrady u obce Chotilsko – Milovice. Je zaměřeno na praktickou výuku studentů Fakulty stavební ČVUT i dalších vysokých škol. Posláním akce bylo přiblížit středoškolákům studium na technické vysoké škole z jiného úhlu pohledu.

Náplní návštěvy bylo představení studia na ČVUT, prohlídka podzemní štoly Josef cca 2km a praktické ukázky v povrchovém areálu i podzemí. Studenti si zde mohli vyzkoušet nástřik bentonitové směsi, nebo jádrové vrtání. Součástí byla i prohlídka okolí této štoly a seznámení s historií těžby zlata v této lokalitě.

Toto seznámení s tímto pracovištěm bylo velice zajímavé a studentům přiblížilo možnosti studia na vysoké škole.