Ve středu 24.10.2012 studenti tříd 4.PA a 4.PB zavítali do Prahy. Cílem jejich cesty byl dejvický areál Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se konal „Den otevřených dveří“.


Při vstupu na akademickou půdu na účastníky okamžitě dýchla atmosféra netradičního dne – všude spousta orientačních cedulí, názorných panelů, ale rovněž studentů ve žlutých tričkách, kteří měli na starost organizaci celé akce. Takže zorientovat se nebylo vůbec těžké a naše kroky tak mohly vést přímo do jedné z poslucháren, v nichž měly být poskytnuty základní informace o možnostech studia. Návštěvníci, mnozí jistě poprvé, si tak mohli vyzkoušet, jaké to je usednout do „tradiční“ vysokoškolské posluchárny. Po rychlé „aklimatizaci“ následoval blok základních informací, věnovaný formám studia, podmínkám přijetí, ale i vysokoškolským aktivitám. Podrobnější informace mohli studenti načerpat bezprostředně po tomto vstupním bloku, ať již z prezentací jednotlivých oborů fakulty či z prohlídek jednotlivých pracovišť. Bez povšimnutí návštěvníků nezůstalo ani skvostné vysokoškolské zázemí – foyer, studijní centrum či část určená pro rychlé občerstvení. Pozornosti mnoha našich studentů neunikla ani výstava ročníkových prací, prezentující díla z oblasti bytového a občanského charakteru.

Na závěr lze jen dodat, že studenti si odnesli z této akce nezapomenutelné zážitky a hlavně dostatečnou inspiraci pro následující, pro ně velmi důležité, období.

Ing. Václav Svoboda