Vyhodnocení projektových studentských prací druhého a třetího ročníku z anglického jazyka.


Druhý ročník: Slovník počítačové technologie:

Studenti měli za úkol vytvořit slovníky anglicko–české nebo česko-anglické, podle jejich volby. Slovní zásoba daného slovníku se týkala výpočetní techniky.

1. místo: Jan Dušek, Jiří Hanus, Jan Kocna, Marek Kroc, Milan Melichar, Václav Šmatlák - 2.SP

2. místo: Tomáš Klemš, Hung Nguyen, Lukáš Stehlík, David Štěrba, Michal Šurina, Martin Valchář - 2.SP

3. místo: Petr Muchna - 2.EB

Třetí ročník: Technický slovník podle studijního oboru:

Obdobná forma, jen obsahem byla zadána slovní zásoba podle studijního oboru.

1. místo: Michal Roček, David Hájek, Tomáš Lisa - 3.EA

2. místo: Petr Ptáček - 3.SP

3. místo: Michal Kuba, Marek Roubíček, Vojtěch Troller, JakubVyskočil - 3.EAVšem výhercům blahopřejeme!

Katedra Anglického jazyka