DUMy MATEMATIKA – Mgr. Šárka Říhová

 
VY_42_INOVACE_RI_MA_01 Vzdálenost dvou bodů – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_02 Vektor – zavedení – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_03 Sčítání vektorů – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_04 Odčítání vektorů – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_05 Úhel dvou vektorů – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_06 Kolmost vektorů – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_07 Parametrický zápis přímky – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_08 Převod param. vyjádření na obecnou rovnici přímky – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_09 Zápis obecné rovnice přímky – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_10 Vzdálenost bodu od přímky – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_11 Směrnicový tvar přímky – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_12 Vzájemná poloha přímek v rovině-1.část – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_13 Vzájemná poloha přímek v rovině-2.část – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_14 Rovnice přímky v prostoru – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_15 Zápis roviny parametricky – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_16 Obecná rovnice roviny – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_17 Převod param. vyjádření roviny na obecnou rovnici – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_18 Rovina zadaná třemi body – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_19 Vzájemná poloha přímek v prostoru – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_20 Vzdálenost dvou bodů – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_21 Střed úsečky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_22 Parametrické vyjádření přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_23 Vektor I – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_24 Vektor II – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_25 Obecná rovnice přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_26 Směrnicový tvar přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_27 Vzájemná poloha přímek v rovině – 1. část – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_28 Vzájemná poloha přímek v rovině – 2. část – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_29 Průsečík dvou přímek – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_30 Vzdálenost bodu od přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_31 Analytická geometrie v rovině – opakování – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_32 Parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RIHOVA_zaznamovy arch Záznamový arch
VY_42_INOVACE_RIHOVA_obsah Obsah

3,320x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes