DUMy STAVEBNICTVÍ – Ing. Jana Jindřichová, Ing. Václav Svoboda – 1

 
VY_32_INOVACE_JJ_POS_01 Výkresová dokumentace a její části
VY_32_INOVACE_JJ_POS_02 Úprava výkresů
VY_32_INOVACE_SV_POS_03 Zobrazování stavebních objektů
VY_32_INOVACE_SV_POS_04 Zobrazování stavebních objektů
VY_32_INOVACE_SV_POS_05 Zobrazování stavebních objektů
VY_32_INOVACE_SV_POS_06 Čáry na výkresech
VY_32_INOVACE_SV_POS_07 Označování hmot a písmo na výkresech
VY_32_INOVACE_JJ_POS_08 Kótování a popis výkresů
VY_32_INOVACE_JJ_POS_09 Zobrazení stavební konstrukce ve výkresu
VY_32_INOVACE_JJ_POS_10 Členění stavebního objektu
VY_32_INOVACE_JJ_POS_11 Zobrazování oken
VY_32_INOVACE_JJ_POS_12 Zobrazování oken
VY_32_INOVACE_JJ_POS_13 Zobrazování dveří
VY_32_INOVACE_JJ_POS_14 Zobrazování dveří
VY_32_INOVACE_SV_POS_15 Zobrazování komínových a ventilačních průduchů
VY_32_INOVACE_SV_POS_16 Zobrazování komínových a ventilačních průduchů
VY_32_INOVACE_SV_POS_17 Zobrazování základových konstrukcí
VY_32_INOVACE_SV_POS_18 Zobrazování základových konstrukcí
VY_32_INOVACE_SV_POS_19 Zobrazování výkopů
VY_32_INOVACE_JJ_POS_20 Zobrazování výkopů
VY_32_INOVACE_JJ_SV_obsah Obsah

6,686x celkem (od 6.12.2013), 7x dnes