Stavebnictví

Školní vzdělávací program: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Školní vzdělávací program: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA

Kód oboru vzdělání: 36-47-M/01
Školní vzdělávací program: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

 

Školní vzdělávací program je zaměřen na výchovu a vzdělání budoucích stavebních techniků pro různé činnosti v oblasti stavitelství. V odborných předmětech získá absolvent profesní znalosti z hlediska konstrukčního, technologického, ekonomického, ekologického, architektonického a materiálového. Výukou předmětu CAD systém je obor povýšen na moderní a perspektivní. Absolvent se může uplatnit v projekci, v přípravě stavební výroby (materiálová příprava, rozpočtování), přímo ve stavební výrobě (stavbyvedoucí), ve stavebních laboratořích, jako referent ve státní správě či může studovat na vysoké škole.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura  3  2  3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd  -  1  1  1
Dějepis  2  -  -  -
Fyzika  2  2  -  -
Chemie  2  -  -  -
Základy ekologie  -  1  -  -
Matematika 4/1 4/1  3  3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2  - 2/2
Ekonomika  -  -  3  -
Odborné předměty:
Deskriptivní geometrie 3/3  -  -  -
Odborné kreslení 2/2 2/2  -  -
Architektura  -  2  -  -
Stavební materiály 3/1  -  -  -
Stavební mechanika  -  2 3/1  -
Geodézie  -  -  - 3/1
Stavební konstrukce  -  -  3 4/1
Praxe  - 1/1 1/1  -
Stavební provoz  -  -  - 3/2
CAD systém  - 3/3 2/2  -
Pozemní stavitelství  2  3  4  4
Konstrukční cvičení 2/2 2/2 3/3 4/4
Inženýrské stavby  -  -  1  -
Nepovinné předměty:
Rétorika  -  -  1  1
Základy matematické analýzy  -  -  1  1
Základy programování  -  1  -  -
Sportovní hry  1  1  1  1

 

Charakteristika vybraných předmětů:

Pozemní stavitelství

Poskytuje vědomosti o navrhování a provádění staveb s důrazem na údržbu, rekonstrukce a modernizace staveb. Tento teoretický předmět je doplněn konstrukčním cvičením, ve kterém studenti využívají svých vědomostí a dovedností z jiných odborných předmětů při zpracování projektové dokumentace jednoduchých stavebních objektů (ve 3. ročníku rodinný domek, ve 4. ročníku administrativní budova s průmyslovou halou).

 

Stavebí konstrukce

Předmět poskytuje základní vědomosti v oblasti stavebních konstrukcí z betonu a dovednosti pro navrhování základních konstrukčních prvků z prostého a železového betonu, dřeva a oceli. Studenti se rovněž seznamují s příslušnou výkresovou dokumentací.

 

Informační a komunikační technologie

Studenti se učí ovládat základní aplikační programy (textový a tabulkový editor) a programy kreslicí a prezentační.

CAD systém

Ve 2. a 3. ročníku předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně využívat grafický program pro architekty a projektanty ArchiCAD při konstrukční práci a vizualizaci.

 

Geodézie

Poskytuje vědomosti a praktické dovednosti ke zvládnutí základních měřičských úkonů běžně se vyskytujících ve stavební výrobě.

Stavební provoz

Výuka je přizpůsobena ekonomickým změnám společnosti a studenti získají potřebné základní vědomosti z oblasti rozpočtování staveb.

Praxe

Je prováděna formou průběžné výuky praktických dovedností se zaměřením na práce zednické, tesařské, klempířské a zámečnické. Studenti absolvují i praxi na různých stavbách. Při ní, kromě jiného, získávají i první kontakty pro své budoucí povolání.

 

Kód oboru vzdělání: 36-47-M/01
Školní vzdělávací program: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA

 

Školní vzdělávací program je zaměřen na výchovu a vzdělání budoucích stavebních techniků pro různé činnosti v oblasti stavitelství. V odborných předmětech získá absolvent profesní znalosti z hlediska konstrukčního, technologického, ekonomického, ekologického, architektonického a materiálového. Výukou předmětu CAD systém je obor povýšen na moderní a perspektivní. Posílením výtvarné a estetické přípravy je zdůrazněna především architektonická stránka návrhů budov. Prostřednictvím ateliérové tvorby dochází k posílení výtvarné složky vzdělávání a modelování. Absolvent se může uplatnit v projekci, v přípravě stavební výroby (materiálová příprava, rozpočtování), přímo ve stavební výrobě (stavbyvedoucí), ve stavebních laboratořích, jako referent ve státní správě či může studovat na vysoké škole.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

 

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura  3  2  3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd  -  1  1  1
Dějepis  2  -  -  -
Fyzika  2  2  -  -
Chemie  2  -  -  -
Základy ekologie  -  1  -  -
Matematika 4/1 4/1  3  3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2  - 2/2
Ekonomika  -  -  3  -
Odborné předměty:
Deskriptivní geometrie 3/3  -  -  -
Odborné kreslení 2/2 2/2  -  -
Architektura  -  2  -  -
Stavební materiály 3/1  -  -  -
Stavební mechanika  -  2 3/1  -
Geodézie  -  -  - 3/1
Stavební konstrukce  -  -  3 4/1
Praxe  - 1/1 1/1  -
Stavební provoz  -  -  - 3/2
CAD systém  - 3/3 -  -
Pozemní stavitelství  2  3  4  4
Konstrukční cvičení 2/2 2/2 3/3 -
Ateliérová tvorba  -  - 2/2 4/4
Inženýrské stavby  -  -  1  -
Nepovinné předměty:
Rétorika  -  -  1  1
Základy matematické analýzy  -  -  1  1
Základy programování  -  1  -  -
Sportovní hry  1  1  1  1

 

Charakteristika vybraných předmětů:

Pozemní stavitelství

Poskytuje vědomosti o navrhování a provádění staveb s důrazem na údržbu, rekonstrukce a modernizace staveb. Tento teoretický předmět je doplněn konstrukčním cvičením, ve kterém studenti využívají svých vědomostí a dovedností z jiných odborných předmětů při zpracování projektové dokumentace jednoduchých stavebních objektů (ve 3. ročníku rodinný domek, ve 4. ročníku administrativní budova s průmyslovou halou).

 

Stavebí konstrukce

Předmět poskytuje základní vědomosti v oblasti stavebních konstrukcí z betonu a dovednosti pro navrhování základních konstrukčních prvků z prostého a železového betonu, dřeva a oceli. Studenti se rovněž seznamují s příslušnou výkresovou dokumentací.

 

Informační a komunikační technologie

Studenti se učí ovládat základní aplikační programy (textový a tabulkový editor) a programy kreslicí a prezentační.

CAD systém

Ve 2. a 3. ročníku předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně využívat grafický program ArchiCAD při konstrukční práci a vizualizaci.

 

Ateliérová tvorba

Předmět navazuje na znalosti získané v odborném kreslení a konstrukčních předmětech, kdy podporuje rozvoj kompoziční představivosti a grafického a architektonického cítění při tvorbě návrhu budov. Tímto předmětem dochází k posílení výtvarné složky vzdělávání a modelování.

 

Geodézie

Poskytuje vědomosti a praktické dovednosti ke zvládnutí základních měřičských úkonů běžně se vyskytujících ve stavební výrobě.

 

Stavební provoz

Výuka je přizpůsobena ekonomickým změnám společnosti a studenti získají potřebné základní vědomosti z oblasti rozpočtování staveb.

Praxe

Je prováděna formou průběžné výuky praktických dovedností se zaměřením na práce zednické, tesařské, klempířské a zámečnické. Studenti absolvují i praxi na různých stavbách. Při ní, kromě jiného, získávají i první kontakty pro své budoucí povolání.

 

Maturitní zkouška:

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět – pozemní stavitelství
  2. Odborný předmět – stavební konstrukce
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru:

ASPIRA, KOMPAKT, FORMEN, STAVOS, NOVADUS, STAVEKO, RIOS, Pozemní stavitelství Sedláček, Stavební úřad, Odbor koncepce a rozvoje města při MÚ v Příbrami, RAAB KARCHER STAVIVA, CEGRA Praha, BEST, KB-BLOK, RIGIPS, VELUX, BRAMAC, XELLA, SCHIEDEL, ORSIL, WIENERBERGER, TONDACH, ROCKWOOL, BETONOVÉ STAVBY, RECIFA aj.
 

21,764x celkem (od 6.12.2013), 4x dnes