Elektrotechnika

Školní vzdělávací program: POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE

Školní vzdělávací program: MULTIMÉDIA A INFORMATIKA

Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01
Školní vzdělávací program: POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE

 

Školní vzdělávací program respektuje trend rozvoje výpočetní techniky, elektrotechnických oborů a uplatnění absolventů v nových oborech průmyslu. Hlavními předměty v prvém a druhém ročníku jsou matematika, základy elektrotechniky, elektronika, mikroprocesorová technika a informační a komunikační technologie. Získané vědomosti z těchto předmětů jsou dále rozvíjeny ve třetím a čtvrtém ročníku v předmětech např. technika počítačů, základy programování, elektrotechnická měření, robotika a konstruování pomocí PC. Absolvent oboru je schopen najít uplatnění v provozech využívajících moderní řídicí a regulační systémy, na specializovaných pracovištích vybavených výpočetní technikou nebo může pokračovat ve studiu na technické vysoké škole.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura  3  2  3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd  -  1  1  1
Dějepis  2  -  -  -
Fyzika  2  2  -  -
Chemie  2  -  -  -
Základy ekologie  -  1  -  -
Matematika 4/1 4/1  3  3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2  - 2/2
Ekonomika  -  -  3  -
Odborné předměty:
Základy elektrotechniky 4/2  2  -  -
Elektronika  -  2 4/2  3
Elektrotechnická měření  -  - 4/2 5/2
Technické kreslení  3  -  -  -
Mikroprocesorová technika 2/1 2/2  - 2/2
Konstruování pomocí PC - 2/2 - -
Energetika  -  2  -  -
Technika počítačů  - 2/1 2/2 2/1
Základy programování  -  - 2/2  -
Robotika  -  -  2  3
Praxe 3/3 3/3 3/3 3/3
Nepovinné předměty:
Rétorika  -  -  1  1
Základy matematické analýzy  -  -  1  1
Multimédia  -  -  1  -
Multimediální technika  -  -  -  1
Sportovní hry  1  1  1  1
Právní předpisy  -  -  -  1

 

Charakteristika vybraných předmětů:

Technika počítačů

01-Technika-pc

Studenti se seznámí s konstrukcí osobních počítačů a základních periférií, naučí se sestavit a oživit počítač, identifikovat a odstraňovat závady a pracovat se základním programovým vybavením pro údržbu a testování počítačů.

 

Robotika

07-Robotika1

Seznámí studenty se základními systémy ovládání, regulační a řídicí technikou a jejich použitím v automatizaci. Součástí výuky jsou praktická laboratorní cvičení k ověření teoretických vědomostí.

 

Informační a komunikační technologie

Studenti se učí ovládat základní aplikační programy (textový a tabulkový editor) a programy kreslicí a prezentační.

Energetika

Učivo předmětu poskytuje studentům potřebné vědomosti o základních elektrických strojích a přístrojích používaných v silnoproudé elektrotechnice a seznamuje je se základními pojmy elektrotechniky.

Elektrotechnická měření

Studenti se seznámí s klasickými i moderními metodami měření v elektrických obvodech. Své teoretické znalosti si ověřují při praktických laboratorních měřeních.

Elektronika

Zde si studenti osvojují principy sdělovacích zařízení a přenosu informací.

Praxe

Je zaměřena na praktickou realizaci poznatků získaných v teoretických odborných předmětech. Studenti na elektronických a pneumatikých stavebnicích simulují složitější úlohy. Také praxe, která probíhá u soukromých a státních firem, prověří teoretické a praktické dovednosti studentů.

 

 

Maturitní zkouška:

 

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět – elektrotechnická měření
  2. Odborný předmět – technika počítačů
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01
Školní vzdělávací program: MULTIMÉDIA A INFORMATIKA

Školní vzdělávací program respektuje trend rozvoje výpočetní techniky, elektrotechnických oborů a uplatnění absolventů v nových oborech průmyslu. Hlavními předměty v prvém a druhém ročníku jsou matematika, základy elektrotechniky, elektronika, mikroprocesorová technika a informační a komunikační technologie. Získané vědomosti z těchto předmětů jsou dále rozvíjeny ve třetím a čtvrtém ročníku v předmětech např. technika počítačů, základy programování, elektrotechnická měření, robotika a konstruování pomocí PC. Absolvent oboru je schopen najít uplatnění v provozech využívajících moderní řídicí a regulační systémy, na specializovaných pracovištích vybavených výpočetní technikou, na pracovištích zpracovávající zvuk a obraz nebo může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura  3  2  3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd  -  1  1  1
Dějepis  2  -  -  -
Fyzika  2  2  -  -
Chemie  2  -  -  -
Základy ekologie  -  1  -  -
Matematika 4/1 4/1  3  3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2  - 2/2
Ekonomika  -  -  3  -
Odborné předměty:
Základy elektrotechniky 4/2  2  -  -
Elektronika  -  2 4/2  3
Elektrotechnická měření  -  - 4/2 5/2
Technické kreslení  3  -  -  -
Mikroprocesorová technika 2/1 2/2  - 2/2
Energetika  -  2  -  -
Technika počítačů  - 2/1 2/2 2/1
Základy programování  -  - 2/2  -
Robotika  -  -  2  -
Multimédia  - 2/2  -  3
Praxe 3/3 3/3 3/3 3/3
Volitelné předměty (povinné):
Programování  -  -  - 2/2
Multimediální tvorba  -  -  -  2/2
Nepovinné předměty:
Rétorika  -  -  1  1
Základy matematické analýzy  -  -  1  1
Sportovní hry  1  1  1  1
Právní předpisy  -  -  -  1

 

Charakteristika vybraných předmětů:

Technika počítačů

01-Technika-pc

Studenti se seznámí s konstrukcí osobních počítačů a základních periférií, naučí se sestavit a oživit počítač, identifikovat a odstraňovat závady a pracovat se základním programovým vybavením pro údržbu a testování počítačů.

 

Robotika

08-Robotika2

Seznámí studenty se základními systémy ovládání, regulační a řídicí technikou a jejich použitím v automatizaci. Součástí výuky jsou praktická laboratorní cvičení k ověření teoretických vědomostí.

 

Informační a komunikační technologie

Studenti se učí ovládat základní aplikační programy (textový a tabulkový editor) a programy kreslicí a prezentační.

Energetika

Učivo předmětu poskytuje studentům potřebné vědomosti o základních elektrických strojích a přístrojích používaných v silnoproudé elektrotechnice a seznamuje je se základními pojmy elektrotechniky.

Elektrotechnická měření

Studenti se seznámí s klasickými i moderními metodami měření v elektrických obvodech. Své teoretické znalosti si ověřují při praktických laboratorních měřeních.

 

Elektronika

Zde si studenti osvojují principy sdělovacích zařízení a přenosu informací.

Multimédia

Ve druhém ročníku se studenti naučí zpracovávat digitální fotografie, pracovat s rastrovou a vektorovou grafikou a upravovat videoklipy a zvuk. Ve čtvrtém ročníku se pak naučí, jak fungují zařízení pro zpracování obrazu a zvuku a jak lze přenášet multimediální data.

Multimediální tvorba

Studenti využijí a rozvinou své dovednosti získané v předmětu Multimédia s důrazem na vlastní kreativní činnost (střih videa, práce s grafikou).

 

Praxe

Kromě získávání praktických dovedností z oblasti elektrotechniky, techniky počítačů a dalších se studenti naučí pořizovat kvalitní fotografické snímky a videozáznamy, obsluhovat ozvučovací zařízení, technicky zajistit videopřenos či videoprojekci v reálném čase a mnohé další. Také praxe, která probíhá u soukromých a státních firem, prověří teoretické a praktické dovednosti studentů.

09-Praxe-EM1

 

Maturitní zkouška:

 

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět – elektrotechnická měření
  2. Odborný předmět – multimediální technika
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru:

ZAT, SENCO, RAVAK – vše Příbram, KOSTAL Čenkov, RC DOMINOPUTER, ELCOM EDUCATION, FESTO – vše Praha, CZECHCOMPUTER. a j.

27,749x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes