Maturita

Na základě §79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 takto:

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Počítačové technologie

ELM – Elektrotechnická měření – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

TEP – Technika počítačů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA – Praktická zkouška z odborných předmětů – konaná formou praktické
zkoušky (třídenní – ELM, TEP a jejich hodnocení)

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Multimédia a informatika

ELM – Elektrotechnická měření – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

MMAMultimedia - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA – Praktická zkouška z odborných předmětů – konaná formou praktické
zkoušky (třídenní – ELM,
MMA a jejich hodnocení)

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství

STK – Stavební konstrukce – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS – Pozemní stavitelství ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA – Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní – STK, KOC a jejich hodnocení)

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství a architektura

STK – Stavební konstrukce – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS – Pozemní stavitelství - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA – Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní – STK,
ATV a jejich hodnocení)

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

ŠVP: Strojírenství počítačové

STT – Strojírenská technologieústní zkouška konaná před maturitní komisí

SPS – Stavba a provoz strojů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA – Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou praktické zkoušky (třídenní – CAD, CAM a jejich hodnocení)

21-42-M/01 GEOTECHNIKA

ŠVP – Hornictví a hornická geologie – dobývání ložisek

PDL – Povrchové dobývání ložisek – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

HOR – Hornictví – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA – Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou obhajoby (jednodenní – PDL, HOR a její hodnocení)

Nepovinná část maturitní zkoušky

 

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde.

 

Maturitní témata pro školní rok 2019/2020:

 

V Příbrami 30. 8. 2018

PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy

 

18,589x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes