Kroužky

V případě zájmu dostatečného počtu studentů škola organizuje tyto zájmové kroužky (bližší informace u třídních učitelů):

Automatizační

Kroužek pro studenty, které zajímají programovatelné automaty, kteří si chtěji sami něco autvytvořit nebo toho jen chtějí znát více.

AutoCADu

acad1Kroužky pro ty, kteří chtějí umět ovládat AutoCAD více, než přikazují osnovy. Případně i pro ty, kteří se chtějí doučit to, co z různých důvodů zameškali.

Internetový

htmlEditorKroužek pro ty, kteří chtějí něco víc, než jen nazdařbůh brouzdat po Internetu. Kroužek pro ty, kteří si chtějí umět vytvořit vlastní stránku.

Jazykový

Český jazyk

Rozšíření vnímání literárního textu.
Zpřesnění jazykové komunikace.

Německý jazyk

Für alle, die sich für deutsche Sprache interessieren, oder gern das Abitur in Deutsch ablegen möchten.

Angličtina pro „začátečníky“

This course is for students who are having problems with basic english grammar and tenses.

Angličtina pro pokročilé

This class is for students of the third and the fourth years who want to improve their knowledge of grammar and ability to speak, read and listen. It is not only for those who will take Maturita Exam, but for everybody.

Matematický

Kroužek pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z matematiky a pro ty, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušku na vysokou školu.

Robotiky

Formou hry programujeme, stavíme pohyblivé roboty, vyrábíme řídící elektroniku. Nejsou robpotřebné žádné specielní znalosti, ale jen chuť hrát si s moderními technologiemi. Účastníme se soutěží, např. KYBER robot, EUROBOT.
Stránky našeho kroužku najdete zde.

Stavebně-technický

ahouseKroužek je určen pro ty, které „stavařina“ ovládla natolik, že ji věnují i svůj volný čas, v němž se formou besed seznamují např. s úkoly stavebního úřadu, útvaru koncepce a rozvoje města, památkového fondu aj. Bez jejich povšimnutí nezůstávají ani aktuálně provádění stavby v Příbrami či výstavy a veletrhy se stavební tématikou. Další stěžejní aktivitou je výroba modelů stavebních konstrukcí, při nichž si členové kroužku vyjasňují důležité detaily stavebních děl a zároveň tak vytváří vhodné pomůcky pro výuku odborných předmětů oboru.

ktdTechnických dovedností

Kroužek pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v soustružení, frézování, vrtání, svařování nebo řezání. Kroužek pro ty, kteří se chtějí naučit opravovat stroje a zařízení nebo si chtějí něco vyrobit pro sebe.

Sportovní

V rámci zlepšování kvality a rozšiřování svých fyzických předpokladů, jsou ve škole spokaždoročně otevírány kroužky sportovních her. Zde jsou od pondělí do čtvrtka zařazeny tyto sportovní hry: florbal, sálová kopaná, volejbal a kroužek kulturistiky. V míčových hrách se zdokonaluje jak herní součinnost mužstva, tak se zdokonalují i herní kvality jednotlivce. V kroužku kulturistiky se žáci dozvídají, jak posílit své svalstvo, ale také jsou seznámeni s životosprávou, se stavbou lidského těla a s celkovou lepší péčí sami o sebe.

Multimédií

Kroužek pro studenty, kteří se chtějí naučit:mul

  • Fotit a natáčet s digitální zrcadlovkou
  • Pilotovat dron
  • Natáčet s outdoorovou kamerou
  • Pracovat s počítačovou grafikou, videem a audiem
  • Zapojit ozvučovací řetězec, nahrávat, obsluhovat software pro live DJ
  • Zprovoznit živé vysílání obrazu a další

12,651x celkem (od 6.12.2013), 2x dnes