Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Září

 PO 4.9. zahájení školního roku na denním studiu
PO 4.9. VOŠ – odborná praxe 3.V – zimní semestr
PO 4.9.-PÁ 8.9. blok DT a PP spol. části podzimní MZ dle rozpisu CERMATu
ST 6.9.-PÁ 8.9. adaptační kurz 1. ročníků
PO 11.9.- ST 13.9. praktická maturitní zkouška (DE + DS)
ST 14.9.  ústní maturitní zkouška (DE + DS)
ČT 14.9.-PÁ 15.9. ústní maturitní zkouška (DE + DS)
PO 18.9.-PÁ 22.9. týden techniky ZŠ
ÚT 19.9. třídní schůzky 4.ročníků 16,00 hodin
ST 20.9. DS – zahájení školního roku oboru POS, STR, ELE (15 hod.)
PÁ 22.9. DS – zahájení školního roku a výuky oboru HOR (8 hod.)
PO 25.9. VOŠ – opravný termín absolutoria (8 hod.)
PO 25.9. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.V
ÚT 26.9. VOŠ – přijímací řízení VOŠ  – 2.termín
ST 27.9. zápis ke studiu a zahájení výuky  1.V (9 hod.) – zimní semestr

Říjen

PO 2.10. VOŠ zahájení výuky zimního semestru 1.V
PO 9.10. Lišácký večer v rámci hornického večera
ST 11.10. TU platba školného VOŠ – poslední termín
SO 15.10. TU platba školného VOŠ – poslední termín
ST 19.10. DS – konzultace dálkového studia (15.00-16.00 hodin)
ST 26.10.-ČT 27.10. podzimní prázdniny

Listopad

ST 8.11. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
ČT 9.11. den otevřených dveří (15,30-17,00 hod.)
PÁ 10.11. DS – zadání témat PMZ třídy 2.H2 (zápis odevzdat na sekretariát)
PÁ 10.11. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hod.)
ST 15.11. pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (14.00 hod.)
ST 15.11. třídní schůzka rodičů (16.00 hod.)

Prosinec

PÁ 1.12. odevzdání přihlášky k jarnímu období MZ2017 (DE+DS) + posudek PUP
ST 6.12. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 8.12. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hod.)
SO 19.12. den otevřených dveří  ( 10.00 – 12.00 hod.)
PO 18.13-PÁ 22.12. VOŠ –  zimní kurz 1.V
ST 21.12. VOŠ – ukončení odborné praxe 3.V
PÁ 22.12. poslední vyučovací den denního studia roku 2017
SO 23.12.-ÚT 2.1. zimní (vánoční) prázdniny

Leden

ST 3.1. zahájení vyučování v roce 2018
ÚT 3.1. VOŠ – zápis 3.V a zahájení výuky letního semestru (8,00 hod.)
ST 11.1. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 13.1. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 13.1. maturitní ples – Kulturní dům – 4.PA, 4.SP
ÚT 16.1. den otevřených dveří (15.30 – 17.00 hod.)
PÁ 19.1. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 1.V
PÁ 19.1. maturitní ples – Kulturní dům – 4.EM, 4.EP
Po 22.1.-PÁ 9.2. zkouškové období zimního semestru 1.V
PO 29.1. pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (13.00) DE+DS
ST 31.1. ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

Únor

ČT 1.2. zahájení výuky  2. pololetí DE
PÁ 2.2. pololetní prázdniny
ST 7.2. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 9.2. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hod.)
SO 10.2.-SO 17.2. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků SPŠ
PO 12.2. VOŠ – zahájení výuky letního semestru 1.V
ĆT 15.2. TU platba školného VOŠ – poslední termín
PO 26.2. VOŠ – zápis známek 1.V do TV + programu BAKALARI
ST 28.2. VOŠ – pedagog. rada o prospěchu 1.V (9,35 hod)

Březen

ČT 1.3. uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení  DE
PO 5.3.-PÁ 9.3. jarní prázdniny
ST 14.3. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
ÚT 20.3. uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení DS
ÚT 27.3. třídní schůzky 4.ročníků (16,00 hod.)
ČT 29.3.-PO 2.4. velikonoční prázdniny
PÁ 30.3. žáci 4. roč. (DE + DS), pro jarní období MZ 2018 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

Duben

PO 3.4. zapsání známek 4. ročníků DE, DS do TV (do 12.00 hodin)
ÚT 4.4. TU zápis známek všech 4. ročníků DE, DS do prg. BAKALARI
ST 5.4. pedag. rada o prosp. a chování 4. ročníků DE, DS (9,35 hod. AUDIO)
ČT 6.4. TU zápis vých. opatření všech 4. roč. do prg. BAKALARI (do 11,00)
ČT 6.4. tisk a kontrola vysvědčení všech 4. roč. (katedra IKT)
ČT 6.4. pedag. rada o prosp. a chování žáků (13.00 hod) 1.- 3. ročník
ČT 6.4. třídní schůzky (16.00 hodin)  1 . – 3. ročníky
PÁ 7.4. vydání vysvědčení všem 4. ročníkům – poslední zvonění
PÁ 7.4. DS – odevzdání praktické práce PMZ 2.H2
PÁ 7.4. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ST 11.4. SČMZ – 4. ročníky – maturitní písemná práce z ČJL
ST 12.4. PZ – jednotné zkoušky MŠMT
ČT 13.4.-PO 17,4. velikonoční prázdniny
ÚT 18.4.-ST 19.4. praktická MZ třídy 4.EP + 4.PA
ST 19.4.  konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ST 19.4. jednotné zkoušky MŠMT
ČT 20.4.-PÁ 21.4. praktická MZ třídy 4.PP
PÁ 21.4. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 21.4. VOŠ – 3.V odevzdání přihlášky k absolutoriu
PÁ 21.4. VOŠ – odevzdání absolventské práce 3.V
PÁ 21.4. VOŠ – zadání témat absolventské práce 2.V
PÁ 21.4. hodnocení praktická MZ 4.EP
PÁ 22.4. DS – zapsání známek do TV 2.H2
PO 24.4.-ST 26.4. praktická MZ třídy 4.SP
PO 24.4.-PA 12.5.  zkouškové období letního semestru 3.V
PO 24.4.-25.4. praktická MZ 4.EM
PO 24.4. hodnocení praktické MZ 4.PA
PO 24.4. DS – pedag. rada o prospěchu 2H2 ( 9,35 hodin )
ST 26.4. hodnocení praktické MZ 4.PP
ČT 27.4. hodnocení praktické MZ 4.EM
PÁ 28.4. DS – vydání vysvědčení 2H2
PÁ 28.4. hodnocení praktické MZ 4.SP

Květen

PO 2.5.-NE 15.5. státní část MZ 2017 dle rozpisu CERMATu
PÁ 5.5. DS – konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
ST 10.5. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ÚT 16.5.-ST 17.5. ústní MZ 4.EM
ÚT 16.5.-ČT 18.5. ústní MZ 4.PA
NE 21.5.-PÁ 26.5. sportovní kurz 2. ročníků SPŠ
PO 22.5.-PÁ 2.6. čtrnáctidenní praxe 3.ročníků všech oborů
PO 22.5.-ÚT 23.5. ústní MZ 4.PP
PO 22.5.-ČT 25.5. ústní MZ 4.SP
PO 29.5.-PÁ 9.6. čtrnáctidenní praxe 2.ročníků všech oborů
PO 29.5.-ST 31.5. ústní MZ 4.EP
PO 29.5. obhajoba praktické MZ 2.H2
ÚT 30.5.-ST 31.5. ústní MZ 2.H2
ÚT 30.5.-PÁ 2.6.  letní kurz 2.V
ST 31.5. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.termín

Červen

PÁ 1.6. VOŠ – pedag. rada 3.V (9,35 hodin)
PÁ 1.6. VOŠ – ukončení  výuky letního semestru 1.V
PO 4.6.-PÁ 8.6.  VOŠ – abolventské volno 3.V
PO 4.6.-PÁ 22.6. VOŠ – zkouškové období letního semestru 1.V
PO 4.6.-PÁ 23.6. zkouškové období letního semestru 1.V + 2.V
PO 4.6.-PÁ 8.6. ústní MZ 4.EM + 4.SP
PO 11.6.-ÚT 12.6. opravné zkoušky 4.ročníků
PO 11.6.-ÚT 12.6. VOŠ – absolutorium 3.V
PO 11.6. třídní schůzky rodičů 0.ročníků (16.00 hod.)
PO 12.6. třídní schůzky rodičů 0. ročníků (16.00 hodin)
ÚT 12.6.-PÁ 15.6. výběrový kurz 3. ročníků SPŠ
ST 13.6. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 15.6. DS – konzultace 1.H2  (8,00 hod.)
PO 25.6.-ST 27.6. odevzdávání učebnic 3., 2. a 1. ročníků
PO 25.6. VOŠ – zápis zámek 1.V do TV a programu BAKALARI
PO 25.6. žáci  4.roč. (DE + DS), pro podzimní  zkušební období  MZ2018P odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)
ÚT 26.6. pedagogická rada DE+DS+VOŠ o prospěchu a chování žáků(12,00 hod.)
PÁ 29.6. VOŠ – přijímací řízení  1.termín
PÁ 29.6. ukončení školního roku, vydání vysvědčení
SO 30.6. – NE 2.9. – letní prázdniny

14,639x celkem (od 6.12.2013), 17x dnes