Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Září

PO 2. 9. Zahájení školního roku na denním studiu
PO 2. 9. – PÁ 20. 12 VOŠ – odborná praxe 3.V
PO 2. 9. VOŠ – 2.V – zápis ke studiu (7.55 hod)
PO 2. 9. – PÁ 6. 9. Blok DT a PP spol. části podzimní MZ dle rozpisu CERMAT
ST 4. 9. – PÁ 6. 9. Adaptační kurz 1.ročníků
PO 9. 9. VOŠ – zahájení zimního semestru 2.V
PO 9. 9. – ST 11. 9. Praktická maturitní zkouška (DE + DS)
ČT 12. 9.- PÁ 13. 9. Ústní maturitní zkouška (DE + DS)
PO 16. 9. – PÁ 20. 9. Týden techniky ZŠ
ÚT 17. 9. Třídní schůzky 4. ročníků od 16,00 hodin
ST 18. 9. DS – zahájení výuky oboru POS, STR, ELE (15,00 hodin)
ST 25. 9. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.V
ČT 26. 9. VOŠ – přijímací řízení  2. termín
PÁ 27. 9. DS – zahájení školního roku a výuka 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 30. 9. VOŠ – zápis ke studiu 1.V (7,55 hod) – zimní semestr

Říjen

ÚT 1. 10. VOŠ zahájení výuky zimního semestru 1.V
PO 7. 10. Lišácký večer v rámci hornického večera
ST 9. 10. Slavnostní hornický večer (Skok přes kůži), 19,00 hodin Sokolovna
ÚT 15. 10. TU platba školného VOŠ poslední termín – ZS
ST 16. 10. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 18. 10. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 29. 10. – ST 30. 10. Podzimní prázdniny

Listopad

ČT 7. 11. Den otevřených dveří (15,30 – 17,00 hodin)
ST 13. 11. Pedag. rada o prosp. a chování žáků  (14.00 hodin)
ST 13. 11. Třídní schůzka rodičů (16.00 hodin)
PÁ 15. 11. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 15. 11. DS – zadání témat PMZ třídy 2.H2 (zápis odevzdat na sekretariát)
ST 20. 11. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 29. 11. odevzdání přihlášky k jarnímu období MZ2020 (DE+DS)+posudek PUP (TU zajistí kontrolu  řádného vyplnění a odevzdá na sekretariát)

Prosinec

SO 7. 12. Den otevřených dveří  ( 10.00 – 12.00 hodin)
PÁ 13. 12. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 16. 12 – PÁ 20. 12. VOŠ zimní kurz 1.V
ST 18. 12. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 20. 12. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 2.V
PO 23. 12. – PÁ 3. 1. 20 Zimní (vánoční) prázdniny

Leden

PO 6. 1. Zahájení vyučování v roce 2020
PO 6. 1. VOŠ  – zápis 3.V a zahájení letního semestru (7,55 hodin)
PO 6. 1. – PÁ 24. 1. Zkouškové období zimního semestru 2.V
PÁ 10. 1. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 14. 1. Den otevřených dveří (15.30 – 17.00 hodin)
ST 15. 1. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 17. 1. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 1.V
PÁ 17. 1. Oznámení nedostatečných známek žákům (zápis do TK )
PO 20. 1. – PÁ 7. 2. Zkouškové období zimního semestru 1.V
PÁ 24. 1. Maturitní ples 4.PA, 4.PB a 4.SP – Kulturní dům Příbram
PÁ 24. 1. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 28. 1. Pedag. rada o prosp. a chování žáků (14.00) DE+DS+2.V
ČT 30. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
PÁ 31. 1. Pololetní prázdniny

Únor

PO 3. 2. – PÁ 7. 2. Jarní prázdniny
PO 3. 2. Zahájení vyučování 2. pololetí
PO 10. 2. VOŠ – zahájení výuky letního semestru 1.V a 2.V
ST 12. 2. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 14. 2. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
SO 15. 2. TU platba školného VOŠ poslední termín – LS
ČT 20. 2. VOŠ – zápis známek 1.V do TV + programu BAKALARI
PÁ 21. 2. VOŠ – pedag. rada o prosp. 1.V  (9,35 hod)
PÁ 21. 2. Maturitní ples 4.EM a 4.EP – Kulturní dům Příbram
PÁ 21. 2. – PÁ 28. 2. Lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků SPŠ
PÁ 28. 2. Uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení denního studia

Březen

ÚT 10. 3. Třídní schůzky 4.ročníků (16,00 hodin)
ST 11. 3. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 13. 3. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 20. 3. Uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení DS
PÁ 27. 3. Oznámení nedostatečných všem 4.ročníkům (zápis TK)
ÚT 31. 3. Žáci  4.roč. (DE + DS), pro jarní  období  MZ 2020 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

Duben

ST 1. 4. Pedag. rada o prosp. a chování žáků (14.00 hod) 1.- 3. ročník
ST 1. 4. Třídní schůzky (16.00 hodin)  1 . – 3. ročníky
ČT 2. 4. Odevzdání učebnic všech 4.ročníků dle rozpisu
PÁ 3. 4. DS – odevzdání praktické práce PMP 2.H2
PÁ 3. 4. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PO 6. 4. Pedag. rada o prosp. a chování  4.ročníků DE (9,35 hod.AUDIO)
ÚT 7. 4. Vydání vysvědčení všem 4.ročníkům DE – poslední zvonění
ST 8. 4. MZ2020 – písemné práce SCMZ CJL
ČT 9. 4. – PO 13. 4. Velikonoční prázdniny
ÚT 14. 4. JPZ – jednotná přijímací zkouška MŠMT 1.termín
ST 15. 4. JPZ – jednotná přijímací zkouška MŠMT 2.termín
ST 15. 4. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ČT 16. 4.- PÁ 17. 4. Praktická MZ 4.EM + 4.PB
PÁ 17. 4. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 20. 4. – ST 22. 4. Praktická MZ 4.EP + 4.SP
PO 20. 4. DS – pedagogická rada 2.H2 ( 9,35 hodin) + tisk vysvědčení
ST 22. 4. Hodnocení praktické MZ 4.PB
ČT 23. 4. Hodnocení praktické MZ 4.EM
ČT 23. 4. – PÁ 24. 3. Praktická MZ 4.PA
PÁ 24. 4. Přijímací řízení DS
PÁ 24. 4. VOŠ – 3.V odevzdání absolventské práce
PÁ 24. 4. VOŠ – zadání absolventské práce 2.V
PO 27. 4. Hodnocení praktické MZ 4.SP
ÚT 28. 4. Hodnocení praktické MZ 4.EP
ST 29. 4. Hodnocení praktické MZ 4.PA
ČT 30. 4. MZ2020 – písemné práce SCMZ ANJ
ČT 30. 4. DS – vydání vysvědčení 2.H2 + posudek PMP
ČT 30. 4. VOŠ – ukončení letního semestru 3.V

Květen

První a druhý opravný termín JPZ
PO 4. 5. – PÁ 15. 5. Státní část MZ2020 dle rozpisu CERMAT
PO 4. 5. – PÁ 22. 5. VOŠ – zkouškové období 3.V
PO 11. 5. – PÁ 15. 5. Maturitní volno 4.EM + 4.SP
ST 13. 5. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 15. 5. DS – konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
NE 17. 5. – PÁ 22. 5. Sportovní kurz 2. ročníků SPŠ
PO 18. 5. – PÁ 22. 5. Maturitní volno 4.EP + 4.PB
PO 18. 5. – PÁ 29. 5. Čtrnáctidenní praxe 3.ročníků všech oborů
PO 18. 5. – PÁ 22. 5. Ústní MZ 4.EM + 4.SP
PO 25. 5. – PÁ 29. 5. Maturitní volno 4.PA + 2.H2
PO 25. 5.- PÁ 5. 6. Čtrnáctidenní praxe 2.ročníků všech oborů
PO 25. 5. – PÁ 29. 5. Ústní MZ 4.EP + 4.PB
PÁ 29. 5. VOŠ – ukončení výuky letního semestru 2.V
PÁ 29. 5. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.termín
PÁ 29. 5. VOŠ – ukončení letního semestru 1.V

Červen

PO 1. 6. – PÁ 5. 6. Ústní MZ 4.PA
PO 1. 6. – ÚT 2. 6. Maturitní zkouška 2.H2
PO 1. 6.- PÁ 19. 6. VOŠ – zkouškové období letního semestru 1.V
PO 1. 6. – PÁ 24. 6. VOŠ – zkouškové období letního semestru 2.V
PÁ 5. 6. VOŠ – pedag. rada o prosp. 3.V  (9,35 hod)
PO 8. 6. – PÁ 12. 6. VOŠ – absolventské volno 3.V
PO 8. 6. – ÚT 9. 6. Opravné zkoušky 4.ročníků (14,00 hodin)
PO 8. 6. – ČT 11. 6. Výběrový kurz 3. ročníků SPŠ  a letní kurz 2.V
ST 10. 6. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 12. 6. DS – konzultace 1.H2  (8,00 hodin)
PÁ 12. 6. Oznámení nedostatečných známek žákům (zápis do TK )
PO 15. 6. – ÚT 16. 6.  VOŠ – absolutorium 3.V
PO 22. 6. – ST 24. 6. Odevzdávání učebnic 3., 2.,1. ročníků
ÚT 23. 6. Pedagogická rada DE+DS+VOŠ o prospěchu a chování žáků (12,00hod)
ČT 25. 6. Žáci  4.roč. (DE + DS), pro podzimní  zkušební období  MZ2020P odevzdají vlastní seznam literárních děl (prostřednictví TU)
ČT 25. 6. Odevzdání přihlášky pro podzimní období MZ2020P a posudek PUP
ČT 25. 6. VOŠ – přijímací řízení  1.termín
PÁ 26. 6. VOŠ – pedag. rada o prosp. 1.V + 2.V  (9,35 hod)
ÚT 30. 6. Ukončení školního roku, vydání vysvědčení
ST 1. 7. – PO 31. 8. – Letní prázdniny

Srpen

PO 25. 8. Opravné zkoušky (10.00 hodin)
ÚT 26. 8. Opravné zkoušky (7.55 hodin)
ÚT 26. 8. Pedagogická rada (12:00)

 

25,471x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes