Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

Září

PO 3. 9. Zahájení školního roku na denním studiu
PO 3. 9. 2.V – zápis ke studiu (7.55 hod)
PO 3. 9. – PÁ 7. 9. Blok DT a PP spol. části podzimní MZ dle rozpisu CERMAT
ST 5. 9. – PÁ 7. 9. Adaptační kurz 1.ročníků
PO 10. 9. VOŠ – zahájení zimního semestru 2.V
PO 10. 9. – ST 12. 9. Praktická maturitní zkouška (DE + DS)
ČT 13. 9. – PÁ 14. 9. Ústní maturitní zkouška (DE + DS)
PÁ 14. 9. DS – zahájení školního roku a výuka 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 18. 9. VOŠ opravný termín absolutoria (9,00 hodin)
ÚT 18. 9. Třídní schůzky 4. ročníků 16,00 hodin
ST 19. 9. DS – zahájení výuky oboru POS, STR, ELE (15,00 hodin)
ÚT 25. 9. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.V
ST 26. 9. VOŠ – přijímací řízení 2. termín
ČT 27. 9. VOŠ – zápis ke studiu 1.V (7,55 hod) – zimní semestr

Říjen

PO 1. 10. VOŠ zahájení výuky zimního semestru 1.V
PO 8. 10. Lišácký večer v rámci hornického večera
ST 10. 10. Slavnostní hornický večer (Skok přes kůži) – 19 hod., Sokolovna
PÁ 12. 10. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 15.10. TU platba školného VOŠ – poslední termín ZS
ST 17. 10. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00)
PO 29. 10. – ÚT 30. 10. Podzimní prázdniny

Listopad

ČT 8. 11. Den otevřených dveří (15:30-17:00) hod.
PÁ 9. 11. DS – zadání témat PMZ třídy 2.H2 (zápis odevzdat na sekretariát)
PÁ 9. 11. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8:00 hod.)
ST 14. 11. Pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (14:00 hod.)
ST 14. 11. Třídní schůzka rodičů (16:00 hod.)
ST 21. 11. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00) hod.
PÁ 30. 11. Odevzdání přihlášky k jarnímu období MZ2019 (DE+DS)+posudek PUP

Prosinec

PÁ 7. 12. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
SO 8. 12. Den otevřených dveří (10:00 – 12:00) hod.
ST 12. 12. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PO 17. 12 – PÁ 21. 12. VOŠ –  zimní kurz 1.V
SO 22. 12. – ST 2. 1. zimní (vánoční) prázdniny

Leden

ČT 3.1. Zahájení vyučování v roce 2019
PÁ 4.1. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 2.V
PO 7. 1. – PÁ 25. 1. Zkouškové období zimního semestru 2.V
ST 9. 1. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 11. 1. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 15. 1. Den otevřených dveří (15.30 – 17.00 hod.)
PÁ 18. 1. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 1.V
PÁ 18. 1. Maturitní ples – Kulturní dům od 19:00 hod
Po 21. 1.-PÁ 8. 2. Zkouškové období zimního semestru 1.V
ÚT 29. 1. Pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (14:00) DE+DS
ČT 31. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

Únor

PÁ 1.2. Pololetní prázdniny
PO 4.2. Zahájení vyučování 2. pololetí
PO 4.2. VOŠ – zahájení výuky letního semestru 2.V
PÁ 8. 2. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PO 11. 2. VOŠ – zahájení výuky letního semestru 1.V
ST 13. 2. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00 hodin)
ST 13. 2. VOŠ – zápis známek 1.V do TV + programu BAKALARI
ČT 14. 2. VOŠ – pedag. rada o prosp. 1.V (9,35 hod)
PÁ 15. 2. TU platba školného VOŠ poslední termín – LS
SO 16. 2. – SO 23. 2. Lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků SPŠ

Březen

PÁ 1.3. Uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení  DS
PÁ 8. 3. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 11. 3. – PÁ 15. 3. Jarní prázdniny
ST 20. 3. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00 hodin)
ST 20. 3. Uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení DS
PÁ 22. 3. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 26. 3. Třídní schůzky 4.ročníků (16,00 hodin)
PÁ 29. 3. Žáci 4.roč. (DE + DS), pro jarní období MZ 2019 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

Duben

PÁ 5. 4. DS – odevzdání praktické práce PMP 2.H2
PÁ 5. 4. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 9. 4. Pedag. rada o prosp. a chování žáků (14.00 hod) 1.- 3. ročník
ÚT 9. 4. třídní schůzky (16.00 hodin) 1 . – 3. ročníky
ST 10. 4. – ČT 11. 4. MZ2019 – písemné práce SCMZ
PÁ 12. 4. JPZ – jednotná přijímací zkouška MŠMT 1.termín
PO 15. 4. JPZ – jednotná přijímací zkouška MŠMT 2.termín
ČT 18. 4. – PO 22. 4. Velikonoční prázdniny
ÚT 23. 4. Přijímací řízení DS
ST 24. 4. Odevzdání učebnic všech 4.ročníků dle rozpisu
ST 24. 4. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 26. 4. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 26. 4. VOŠ – zadání absolventské práce 2.V
PO 29. 4. Pedag. rada o prosp. a chování 4.ročníků DE,DS (9,35 hod.AUDIO)
ÚT 30. 4. Vydání vysvědčení všem 4.ročníkům DE + DS – poslední zvonění

Květen

ČT 2.5.-PÁ 10.5. státní část MZ 2019 dle rozpisu CERMATu
PÁ 10. 5. DS – konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
PO 13. 5. – ČT 16. 5. Výběrový kurz 3. ročníků SPŠ a letní kurz 2.V
ST 15. 5. – ČT 16. 5. Praktická MZ 4.EP + 4.PA
PÁ 17. 5. hodnocení praktické MZ 4.EP + 4.PA
NE 19. 5. – PÁ 24. 5. Sportovní kurz 2. ročníků SPŠ
PO 20. 5. – PÁ 24. 5. Maturitní volno 4.EP + 4.PA
PO 20. 5. – ST 22. 5. Praktická MZ 4.EM + 4.SP
PO 20. 5. – PÁ 24. 5. DS – maturitní volno 2.H2
ST 22. 5. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 24. 5. Hodnocení praktické MZ 4.EM + 4.SP
PÁ 24. 5. VOŠ – ukončení výuky letního semestru 2.V
PO 27. 5. – PÁ 14. 5. VOŠ – zkouškové období letního semestru 2.V
PO 27. 5. – PÁ 7. 6. Čtrnáctidenní praxe 2. a 3.ročníků všech oborů
PO 27. 5. – PÁ 31. 5. Maturitní volno 4.EM + 4.SP
PO 27. 5. – ST 29. 5. Ústní MZ 4.EP + 4.PA
PO 27. 5. DS obhajoba praktické PMP 2.H2
ÚT 28. 5. DS ústní MZ 2.H2
PÁ 31. 5. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.termín
PÁ 31. 5. VOŠ – ukončení letního semestru 1.V

Červen

PO 3. 6.- PÁ 21. 6. VOŠ – zkouškové období letního semestru 1.V
PO 3. 6.- ČT 6. 6. Ústní MZ 4.EM + 4.SP
PO 10. 6.- ÚT 11. 6. Opravné zkoušky 4. ročníků
PO 10. 6. Třídní schůzky rodičů 0.ročníků (16.00 hodin)
ST 12. 6. DS – konzultace dálkového studia (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 14. 6. DS – konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
PO 24. 6. – ST 26. 6. Odevzdávání učebnic 3., 2.,1. ročníků
PO 24. 6. VOŠ – zápis zámek 1.V + 2.V do TV a programu BAKALARI
PO 24. 6. VOŠ – zápis zámek 1.V + 2.V do TV a programu BAKALARI
ÚT 25. 6. odevzdání přihlášky pro podzimní období MZ2019P a posudek PUP
(TU zajistí kontrolu řádného vyplnění a odevzdá na sekret)
ÚT 25. 6. Žáci 4.roč. (DE + DS), pro podzimní zkušební období MZ2019P
odevzdají vlastní seznam literárních děl (prostřednictví TU)
ÚT 25. 6. Pedagogická rada DE+DS+VOŠ o prospěchu a chování žáků (12,00hod)
PÁ 28. 6. VOŠ – přijímací řízení 1.termín
PÁ 28. 6. Ukončení školního roku, vydání vysvědčení
SO 29. 6. – NE 1. 9. – letní prázdniny

Srpen

PO 26. 8. Opravné zkoušky (10.00 hodin)
ÚT 27. 8. Opravné zkoušky (10.00 hodin)
ÚT 27. 8. Pedagogická rada (12:00)

 

22,145x celkem (od 6.12.2013), 7x dnes