Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Září

 PO 4.9. zahájení školního roku na denním studiu
PO 4.9. VOŠ – odborná praxe 3.V – zimní semestr
PO 4.9.-PÁ 8.9. blok DT a PP spol. části podzimní MZ dle rozpisu CERMATu
ST 6.9.-PÁ 8.9. adaptační kurz 1. ročníků
PO 11.9.- ST 13.9. praktická maturitní zkouška (DE + DS)
ČT 14.9.-PÁ 15.9. ústní maturitní zkouška (DE + DS)
PO 18.9.-PÁ 22.9. týden techniky ZŠ
ÚT 19.9. třídní schůzky 4.ročníků 16,00 hodin
ST 20.9. DS – zahájení školního roku oboru POS, STR, ELE (15 hod.)
PÁ 22.9. DS – zahájení školního roku a výuky oboru HOR (8 hod.)
PO 25.9. VOŠ – opravný termín absolutoria (8 hod.)
PO 25.9. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.V
ÚT 26.9. VOŠ – přijímací řízení VOŠ  – 2. termín
ST 27.9. zápis ke studiu a zahájení výuky  1.V (9 hod.) – zimní semestr

Říjen

PO 2.10. VOŠ zahájení výuky zimního semestru 1.V
PO 9.10. Lišácký večer v rámci hornického večera
ST 11.10. slavnostní hornický večer (Skok přes kůži) – 19 hod., sokolovna
NE 15.10. TU platba školného VOŠ – poslední termín
ST 19.10. DS – konzultace dálkového studia (15.00-16.00 hodin)
ČT 26.10.-PÁ 27.10. podzimní prázdniny

Listopad

ST 8.11. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
ČT 9.11. den otevřených dveří (15,30-17,00 hod.)
PÁ 10.11. DS – zadání témat PMZ třídy 2.H2 (zápis odevzdat na sekretariát)
PÁ 10.11. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hod.)
ST 15.11. pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (14.00 hod.)
ST 15.11. třídní schůzka rodičů (16.00 hod.)

Prosinec

PÁ 1.12. odevzdání přihlášky k jarnímu období MZ2017 (DE+DS) + posudek PUP
ST 6.12. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 8.12. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hod.)
SO 9.12. den otevřených dveří  ( 10.00 – 12.00 hod.)
PO 18.13-PÁ 22.12. VOŠ –  zimní kurz 1.V
ST 21.12. VOŠ – ukončení odborné praxe 3.V
PÁ 22.12. poslední vyučovací den denního studia roku 2017
SO 23.12.-ÚT 2.1. zimní (vánoční) prázdniny

Leden

ST 3.1. zahájení vyučování v roce 2018
ÚT 3.1. VOŠ – zápis 3.V a zahájení výuky letního semestru (8,00 hod.)
ST 10.1. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 12.1. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 12.1. maturitní ples – Kulturní dům – 4.PA, 4.SP
ÚT 16.1. den otevřených dveří (15.30 – 17.00 hod.)
PÁ 19.1. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 1.V
PÁ 19.1. maturitní ples – Kulturní dům – 4.EM, 4.EP
Po 22.1.-PÁ 9.2. zkouškové období zimního semestru 1.V
PO 29.1. pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (13.00) DE+DS
ST 31.1. ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

Únor

ČT 1.2. zahájení výuky  2. pololetí DE
PÁ 2.2. pololetní prázdniny
ST 7.2. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 9.2. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hod.)
SO 10.2.-SO 17.2. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků SPŠ
PO 12.2. VOŠ – zahájení výuky letního semestru 1.V
ĆT 15.2. TU platba školného VOŠ – poslední termín
PO 26.2. VOŠ – zápis známek 1.V do TV + programu BAKALARI
ST 28.2. VOŠ – pedagog. rada o prospěchu 1.V (9,35 hod)

Březen

ČT 1.3. uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení  DE
PO 5.3.-PÁ 9.3. jarní prázdniny
ST 14.3. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 16.3. DS – konzultace 1.H2+2.H2 (8.00 hod.)
ÚT 20.3. uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení DS
ÚT 27.3. třídní schůzky 4.ročníků (16,00 hod.)
ČT 29.3.-PO 2.4. velikonoční prázdniny
PÁ 30.3. žáci 4. roč. (DE + DS), pro jarní období MZ 2018 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

Duben

PÁ 6.4. DS – odevzdání praktické práce PMZ 2.H2
PÁ 6.4.  DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 10.4. pedag. rada o prosp. a chování žáků (14.00 hod) 1.- 3. ročník
ÚT 10.4. třídní schůzky (16.00 hodin)  1 . – 3. ročníky
ST 11.4. SČMZ – 4.ročníky – maturitní písemná práce z ČJL
ČT 12.4. JPZ – jednotná přijímací zkouška MŠMT 1.termín
PO 16.4. JPZ – jednotná přijímací zkouška MŠMT 2.termín
ST 18.4. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 20.4.  DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 20.4. VOŠ – 3.V odevzdání přihlášky k absolutoriu
PÁ 20.4. VOŠ – odevzdání absolventské práce 3.V
PO 24.4.-PA 11.5.  zkouškové období letního semestru 3.V
ÚT 24.4. pedag. rada o prosp. a chování  4. ročníků DE, DS (9,35 hod. AUDIO)
PÁ 27.4. vydání vysvědčení všem 4. ročníkům – poslední zvonění
SO 28.4. JPZ – uvolnění výsledků jednotných přijímacích zkoušek MŠMT

Květen

ST 2.5.-PÁ 15.5. státní část MZ 2018 dle rozpisu CERMATu
ST 9.5. DS zapsání známek do TV + programu BAKALARI
ČT 10.5. první opravný termín JPZ
PÁ 11.5. druhý opravný termín JPZ
PÁ 11.5. DS – pedag. rada o prospěchu 2H2 ( 9,35 hodin )
PO 14.5. DS – vydání vysvědčení 2H2
PO 14.5.-ČT 17.5. praktická MZ 4.EP + 4.PA
ST 16.5. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 18. 5. hodnocení praktické MZ 4.EP + 4.PA
PÁ 18. 5. DS – konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
NE 20.5.-PÁ 25.5. sportovní kurz 2. ročníků SPŠ
PO 21.5.-PÁ 25.5. maturitní volno 4.EP + 4.PA
PO 21.5.-ČT 24.5. praktická MZ 4.EM + 4.SP
PO 21.5.-PÁ 25.5.  DS – maturitní volno 2.H2
PÁ 25.5. hodnocení praktické MZ 4.EM + 4.SP
PO 28.5.-PÁ 8.6. čtrnáctidenní praxe 2. a 3.ročníků všech oborů
PO 28.5.-PÁ 1.6. maturitní volno 4.EM + 4.SP
PO 28.5.-PÁ 1.6. ústní MZ 4.EP + 4.PA
PO 28.5. DS obhajoba praktické MZ 2.H2
ÚT 29.5. DS ústní MZ 2.H2
ČT 31.5. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.termín

Červen

PÁ 1.6. VOŠ – pedag. rada 3.V (9,35 hodin)
PÁ 1.6. VOŠ – ukončení  výuky letního semestru 1.V
PO 4.6.-PÁ 8.6.  VOŠ – abolventské volno 3.V
PO 4.6.-PÁ 22.6. VOŠ – zkouškové období letního semestru 1.V
PO 4.6.-PÁ 8.6. ústní MZ 4.EM + 4.SP
PO 11.6.-ÚT 12.6. opravné zkoušky 4. ročníků
PO 11.6.-ÚT 12.6. VOŠ – absolutorium 3.V
PO 11.6. třídní schůzky rodičů 0.ročníků (16.00 hod.)
ÚT 12.6.-PÁ 15.6. výběrový kurz 3. ročníků SPŠ
ST 13.6. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hod.)
PÁ 15.6. DS – konzultace 1.H2  (8,00 hod.)
PO 25.6.-ST 27.6. odevzdávání učebnic 3., 2. a 1. ročníků
PO 25.6. VOŠ – zápis zámek 1.V do TV a programu BAKALARI
PO 25.6. žáci  4.roč. (DE + DS), pro podzimní  zkušební období  MZ2018P odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)
 PO 25.6.  odevzdání přihlášky pro podzimní období MZ (DE + DS )
ÚT 26.6. pedagogická rada DE+DS+VOŠ o prospěchu a chování žáků(12,00 hod.)
PÁ 29.6. VOŠ – přijímací řízení  1.termín
PÁ 29.6. ukončení školního roku, vydání vysvědčení
SO 30.6. – NE 2.9. – letní prázdniny

18,196x celkem (od 6.12.2013), 5x dnes