Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017

Září

 ČT 1.9. zahájení školního roku na denním studiu
ČT 1.9. VOŠ – odborná praxe 3.V – zimní semestr
ČT 1.9.-PÁ 9.9. blok DT a PP spol. části podzimní MZ dle rozpisu CERMATu
PO 5.9.-ST 7.9. adaptační kurz 1. ročníků
PO 12.9.- ST 14.9. praktická maturitní zkouška (DE + DS)
ST 14.9.  DS – zahájení školního roku (15 hod.)
ČT 15.9.-PÁ 16.9. ústní maturitní zkouška (DE + DS)
PO 19.9.-PÁ 23.9. týden techniky
ST 21.9. třídní schůzky 4.ročníků 16,00 hodin
PO 26.9. uzávěrka přihlášek 1.V
ÚT 27.9. přijímací řízení VOŠ  – 2.termín
ČT 29.9. zápis ke studiu a zahájení výuky zimního semestru 1.V a 2.V – 9 hod

Říjen

SO 15.10. TU platba školného VOŠ – poslední termín
ST 19.10. DS – konzultace dálkového studia (15.00-16.00 hodin)
ST 26.10.-ČT 27.10. podzimní prázdniny

Listopad

ČT 3.11. den otevřených dveří (15,30-17,00 hodin)
PO 7.11. VOŠ – opravný termín absolutoria
ST 9.11. výběrové zjišťování výsledků žáků 3. roč. – ČŠI
ČT 10.11. pedagog. rada o prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí (13.00 hod.)
ČT 10.11. třídní schůzka rodičů (16,00 hodin)
PÁ 11.11. konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 11.11. DS – zadání témat PMZ třídy 2.H2 (zápis odevzdat na sekretariát)
ST 16.11. konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ST 30.11. odevzdání přihlášky k jarnímu období MZ2014 (DE+DS)+posudek PUP (TU zajistí kontrolu řádného vyplnění a odevzdá na sekretariát)

Prosinec

SO 3.12. den otevřených dveří (10.00–12.00 hodin)
PÁ 9.12. konzultace 1.H2 a 2.H2 (8.00 hod.)
PO 12.12.-1.2. zimní kurz 1.V
ST 14.12. konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ST 21.12. VOŠ – ukončení odborné praxe 3.V
ČT 22.12. poslední vyučovací den denního studia roku 2016
PÁ 23.12.-PO 2.1. zimní (vánoční) prázdniny

Leden

ÚT 3.1. zahájení vyučování v roce 2017
ÚT 3.1. zápis a zahájení výuky letního semestru 3.V – 8 hod.
ÚT 10.1. den otevřených dveří (15.30–17.00 hodin)
ST 11.1. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 13.1. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 13.1. maturitní ples Sokolovna 4.PA, 4.PP
 PÁ 20.1. VOŠ – ukončení výuky zimního semestru 1.V + 2.V
PÁ 20.1. maturitní ples -Kulturní dům – 4.EM, 4.EP, 4.SP
Po 23.1.-PÁ 10.2. zkouškové období zimního semestru 1.V
ČT 26.1. pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (13.00) DE+DS
ÚT 31.1. ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

Únor

ST 1.2. zahájení výuky  2. pololetí DE
PÁ 3.2. pololetní prázdniny
SO 4.2.-SO 11.2. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků DE
ST 8.2. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 10.2. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 13.2. zahájení výuky letního semestru 1.V + 2.V
ST 15.2. TU platba školného VOŠ – poslední termín
PO 20.2. VOŠ – zápis známek 1.V + 2.V  do TV + programu BAKALARI
ST 22.2. VOŠ – pedagog. rada o prospěchu 1.V + 2.V (9,35 hod)
PO 27.2.-PÁ 3.3. jarní prázdniny

Březen

ST 1.3. uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení  DE
PÁ 10.3. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 14.3. třídní schůzky 4. ročníků (16,00 hodin)
ST 15.3. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PO 20.3. uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení DS
PÁ 24.3. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PO 27.3. oznámení nedostatečných všem 4.ročníkům (zápis TK)
ST 29.3. odevzdání učebnic všech 4. ročníků dle rozpisu
PÁ 31.3. žáci 4. roč. (DE + DS), pro jarní období MZ 2017 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

Duben

PO 3.4. zapsání známek 4. ročníků DE, DS do TV (do 12.00 hodin)
ÚT 4.4. TU zápis známek všech 4. ročníků DE, DS do prg. BAKALARI
ST 5.4. pedag. rada o prosp. a chování 4. ročníků DE, DS (9,35 hod. AUDIO)
ČT 6.4. TU zápis vých. opatření všech 4. roč. do prg. BAKALARI (do 11,00)
ČT 6.4. tisk a kontrola vysvědčení všech 4. roč. (katedra IKT)
ČT 6.4. pedag. rada o prosp. a chování žáků (13.00 hod) 1.- 3. ročník
ČT 6.4. třídní schůzky (16.00 hodin)  1 . – 3. ročníky
PÁ 7.4. vydání vysvědčení všem 4. ročníkům – poslední zvonění
PÁ 7.4. DS – odevzdání praktické práce PMZ 2.H2
PÁ 7.4. DS – konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ST 11.4. SČMZ – 4. ročníky – maturitní písemná práce z ČJL
ST 12.4. PZ – jednotné zkoušky MŠMT
ČT 13.4.-PO 17,4. velikonoční prázdniny
ÚT 18.4.-ST 19.4. praktická MZ třídy 4.EP + 4.PA
ST 19.4.  konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ST 19.4. jednotné zkoušky MŠMT
ČT 20.4.-PÁ 21.4. praktická MZ třídy 4.PP
PÁ 21.4. DS – konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 21.4. VOŠ – 3.V odevzdání přihlášky k absolutoriu
PÁ 21.4. VOŠ – odevzdání absolventské práce 3.V
PÁ 21.4. VOŠ – zadání témat absolventské práce 2.V
PÁ 21.4. hodnocení praktická MZ 4.EP
PÁ 22.4. DS – zapsání známek do TV 2.H2
PO 24.4.-ST 26.4. praktická MZ třídy 4.SP
PO 24.4.-PA 12.5.  zkouškové období letního semestru 3.V
PO 24.4.-25.4. praktická MZ 4.EM
PO 24.4. hodnocení praktické MZ 4.PA
PO 24.4. DS – pedag. rada o prospěchu 2H2 ( 9,35 hodin )
ST 26.4. hodnocení praktické MZ 4.PP
ČT 27.4. hodnocení praktické MZ 4.EM
PÁ 28.4. DS – vydání vysvědčení 2H2
PÁ 28.4. hodnocení praktické MZ 4.SP

Květen

PO 2.5.-NE 15.5. státní část MZ 2017 dle rozpisu CERMATu
PÁ 5.5. DS – konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
ST 10.5. DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
ÚT 16.5.-ST 17.5. ústní MZ 4.EM
ÚT 16.5.-ČT 18.5. ústní MZ 4.PA
NE 21.5.-PÁ 26.5. sportovní kurz 2. ročníků SPŠ
PO 22.5.-PÁ 2.6. čtrnáctidenní praxe 3.ročníků všech oborů
PO 22.5.-ÚT 23.5. ústní MZ 4.PP
PO 22.5.-ČT 25.5. ústní MZ 4.SP
PO 29.5.-PÁ 9.6. čtrnáctidenní praxe 2.ročníků všech oborů
PO 29.5.-ST 31.5. ústní MZ 4.EP
PO 29.5. obhajoba praktické MZ 2.H2
ÚT 30.5.-ST 31.5. ústní MZ 2.H2
ÚT 30.5.-PÁ 2.6.  letní kurz 2.V
ST 31.5. VOŠ – uzávěrka přihlášek 1.termín

Červen

PÁ 2.6. VOŠ – pedag.rada 3.V (9,35 hodin)
PÁ 2.6. VOŠ – ukončení  výuky letního semestru 1.V + 2.V
PO 5.6.-PÁ 9.6.  VOŠ – abolventské volno 3.V
PO 5.6.-ÚT 6.6.  opravné zkoušky 4. ročníků
PO 5.6.-PÁ 23.6. zkouškové období letního semestru 1.V + 2.V
ÚT 6.6.-PÁ 9.6. výběrový kurz 3. ročníků SPŠ
ST 7.6.  DS – konzultace dálkového studia  (15.00 – 16.00 hodin)
PÁ 9.6. DS – konzultace 1.H2  (8,00 hodin)
PO 12.6.-ÚT 13.6. VOŠ – absolutorium 3.V
PO 12.6. třídní schůzky rodičů 0. ročníků (16.00 hodin)
PÁ 23.6. VOŠ – zápis zámek 1.V + 2.V do TV a programu BAKALARI
PÁ 23.6. odevzdání přihlášky pro podzimní období MZ (DE + DS ) a posudek PUP
PÁ 23.6. žáci  4.roč. (DE + DS), pro podzimní  zkušební období  MZ2016P odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)
ÚT 27.6. pedagogická rada DE+DS+VOŠ o prospěchu a chování žáků(13,00 hod)
ČT 29.6. VOŠ – přijímací řízení  1.termín
PÁ 30.6. ukončení školního roku, vydání vysvědčení
SO 1. 7. – ČT 31. 8. – letní prázdniny

Srpen

PO 28.8. opravné zkoušky (10.00 hodin)
ÚT 29.8. opravné zkoušky (8.00 hodin)

13,474x celkem (od 6.12.2013), 4x dnes