Kontakt


 

Škola je situována v jižní části města, u severního úpatí Svaté hory. Její budovy zaujímají celou jižní stranu Hrabákovy ulice až k nám. Dr. Josefa Theurera. Z centra města (Pražská ulice) je škola dosažitelná ulicemi Hornická či Mariánské údolí nebo směrem od východu ulicí Balbínova, kde je i zastávka MHD (linky č. 2, 3 a 6, zastávka Svatá Hora).
Zde si nás můžete najít na mapě.

Adresa školy

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram
Hrabákova 271
261 80 Příbram 2

Vedení školy

Sekretariát školy:

Tršová Alena, tel. 326 551 611, fax 326 551 617, sekret@spspb.cz

Pro elektronická podání (emaily) úředního charakteru  SPHPB@kr-s.cz

Úřední hodiny v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

Ředitel školy:

Hlaváč Tomáš PaedDr., tel. 326 551 612, hlavac@spspb.cz

Zástupci ředitele:

Závodný Jindřich Ing., tel. 326 551 616, zavodny@spspb.cz

Stehlíková Ivana, Ing., tel. 326 551 630, stehlikovai@spspb.cz

Učitelé:

Benda Václav, Ing., tel. 326 551 624, str@spspb.cz

Doležalová Lenka, Mgr., tel. 326 551 633, anj@spspb.cz

Dražan Jaroslav, Ing., tel. 326 551 624, str@spspb.cz

Doc. Ing. Dvořáček Petr, CSc., tel. 326 551 627, dvoracekp@spspb.cz

Hanzíková Ivana, Mgr., tel. 326 551 615, mat@spspb.cz

Hochmut Hynek, tel. 326 551 628, str@spspb.cz

Hostička Karel, Ing., tel. 326 551 621, hostickak@spspb.cz

Humlová Vladislava, Mgr., tel. 326 551 623, humlovav@spspb.cz

Kačena Jaroslav, Mgr., tel. 326 551 615, kacenaj@spspb.cz

Karel Vladimír, Mgr., tel. 326 551 622, tev@spspb.cz

Karnetová Soňa, Mgr., skarnetova@seznam.cz

Klemšová Markéta, Ing., tel. 326 551 619, klemsovam@spspb.cz

Klusal Rudolf, Ing., tel. 326 551 632, ele@spspb.cz

Kolda Zdeněk, tel. 326 551 622, tev@spspb.cz

Kuchařová Eva, Ing., tel. 326 551 625, kucharovae@spspb.cz

Lavičková Jaroslava, Mgr., tel. 326 551 623, lavickovaj@spspb.cz

Novotný Josef, Ing., tel. 326 551 632, novotnyj@spspb.cz

Pakostová Gizela, Ing. tel. tel. 326 551 633, anj@spspb.cz

Pudilová Lenka, Mgr., tel. 326 551 623, pudiloval@spspb.cz

Rozhoň Jan, PaedDr., tel. 326 551 624, rozhonj@spspb.cz

Řehout Josef, Ing., tel. 326 551 621, rehoutj@spspb.cz

Říhová Šárka, Mgr., tel. 326 551 615, srihova@spspb.cz

Sláma Tomáš, Mgr., tel. 326 551 633, anj@spspb.cz

Smíšek Rudolf, Ing., tel. 326 551 625, geo@spspb.cz

Sova Jindřich, tel. 326 551 619, sovaj@spspb.cz

Svoboda Václav, Ing., tel. 326 551 627, svobodav@spspb.cz

Šmídová Iva Ing., tel. 326 551 615, ismidova@spspb.cz

Štětinová Barbora, Mgr., tel. 326 551 625, stetinovab@spspb.cz

Štícha Roman, tel. 326 551 621, stichar@spspb.cz

Štefan Karel, Ing., tel. 326 551 621, stefank@spspb.cz

Švejda Martin, Ing., tel. 326 551 621, msvejda@spspb.cz

Troch Filip, Mgr., tel. 326 551 622, tev@spspb.cz

Turská Eva, Ing., tel. 326 551 625, turskae@spspb.cz

Vacek Martin, tel. 326 551 634, cnc@spspb.cz

Vácha Roman, Mgr., tel. 326 551 622, tev@spspb.cz

Valenta Dagmar, tel. 326 551 633, anj@spspb.cz

Volf Karel, Ing., tel. 326 551 621, kvolf@spspb.cz

Zikmund František, Ing., tel. 326 551 627, fzikmund@spspb.cz

Zikmund Jiří, tel. 326 551 621, zikmundj@spspb.cz

Jídelna:

Kuchařová Eva, tel. 318 624 197, dmkucharova@centrum.cz

 

26,707x celkem (od 6.12.2013), 9x dnes