Komentáře

Sportovní kurz – AKTUÁLNÍ INFO — 1 komentář

  1. Sportovní kurz, který naše škola organizuje již 25 let, patří k vrcholu sportovních a pohybových aktivit při výuce TEV. Účelem je vhodně propojit aktivity, které studenti nemají možnost absolvovat v běžném životě. Seznamujeme je se základy netradičních sportů, americkým fotbalem, horolezectvím ,vodáctvím a řadou dalších disciplin. Pojetím , že každý si vyzkouší vše, se snažíme odbourat obavu i nezkušenost u některých studentů i disciplín. Součástí kurzu jsou i činnosti, které svým obsahem naplňují různorodé životní situace ( první pomoc, vzájemná pomoc, řešení krizových situací a pod.). Podmínkou je kvalitní vedení jednotlivých stanovišť a to splňuje naše škola na velmi vysoké odborné úrovni. Naši učitelé mimo svoji hlavní profesi jsou specialisty i na řadu sportovních disciplin a pod metodickým a organizačním vedením učitelů tělesné výchovy posunují stále úroveň vpřed. Kurz by nebylo možné organizovat bez dostatečného materiálního vybavení. Naše škola patří k málo školám v naší republice , které mají špičkové vybavení pro řadu i netradičních sportů a tím je možné nabídnout studentům někdy první seznámení s disciplinami, o které by se z důvodu finanční náročnosti nikdy nepokusili. Dalším obrovským přínosem sportovního kurzu je budování dobrých a konstruktivních vztahů ve třídách i mezi nimi. Je to v podstatě jediná týdenní aktivita , kde se potkají všechny třídy v ročníku a vzniklé vazby přetrvávají dlouhodobě i po skončení studia na naší škole. Kurz je studenty velmi oblíben a také vysoce hodnocen, řada z nich se díky němu ke sportovní činnosti opět vrací.