Informace k zahájení konzultací pro čtvrté ročníky a studenty VOŠ – 3.ročníky

Vážení studenti, od 11.5. bude zahájena organizace konzultací z maturitních předmětů a předmětů absolutoria. Sledujte prosím informace o rozvrhu v programu Bakalář. Vstup do školy a jednotlivých tříd pouze v rouškách. Jídelna bude v provozu s možností odnosu jídla ve vlastních jídlonosičích. Studenti, kteří budou mít zájem o tuto formu stravování, se přihlásí přímo v jídelně školy. Od 18.5. pak začnou praktické maturitní zkoušky. Doporučuji využít zbývajícího času k intenzivní přípravě i maximálnímu využití konzultačních hodin.
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy

364x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes

Komentáře jsou zakázány.