Nejnovější info – 2

Mílí žáci čtvrtých ročníků,
na základě vašich dotazů, zasílám aktuální platné informace MŠMT k ukončení šk. r. 2019/2020 (viz příloha).
VARIANTA 1. Ministerstvo zdravotnictví povolí k 11. 5. 2020 otevření SŠ pro čtvrté ročníky.
V tomto okamžiku MŠMT vyhlásí konkrétní časové schéma konání maturitních zkoušek.
Předpoklad činností na SPŠ Příbram:
od 11. 5. 2020 budou vyhlášeny konzultace z maturitních předmětů pro jednotlivé třídy
od 18. 5. 2020 proběhnou praktické maturitní zkoušky a jejich hodnocení
od 1. 6. 2020 do 3. 6. 2020 proběhnou didaktické testy (CERMAT)
od 4. 6. 2020 začnou ústní maturitní zkoušky

VARIANTA 2. Ministerstvo zdravotnictví k 1. 6. 2020 nepovolí otevření SŠ pro čtvrté ročníky.
Předpoklad činností na SPŠ Příbram:
1. 6. 2020 budou informováni žáci čtvrtých ročníků, kteří za 1. pololetí neprospěli, či nebyli hodnoceni o podmínkách komisionálního přezkoušení a jejím provedením
od 2. 6. 2020 proběhne komisionální přezkoušení žáků
od 2. 6. 2020 bude vytvořeno hodnocení žáků založené na známkách z vysvědčení a bude vystaveno maturitní vysvědčení nejpozději do 30. 6. 2020

MŠMT připravuje konkrétní vyhlášku k hodnocení a ukončování 2.pololetí šk. r. 2019/2020. Jakmile tato vejde v platnost, budete okamžitě o podrobnostech informováni.

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy v Příbrami 20.4.2020

563x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes

Komentáře jsou zakázány.