Prohlášení ředitele k výjimečné situaci

V návaznosti na prohlášení ministra školství ze dne 23. 3. 2020 sděluji, že škola bude nadále uzavřena s předpokládaným termínem do 2. poloviny května.

U maturitních zkoušek je zrušena písemná část z Českého jazyka a cizího jazyka. Ostatní součásti maturitních zkoušek zůstávají v platnosti. Budou se konat 21 dnů po znovu otevření školy. V případě, že nedojde k otevření školy do 1. června budou maturitní zkoušky nahrazeny výsledky z posledních 3 ročníkových vysvědčení. V případě, že nebude možné úspěšně klasifikovat žáka, bude mu umožněno vykonat komisionální přezkoušení.

Přijímací zkoušky jsou redukovány pouze na 1 termín ( + náhradní ),  který bude stanoven do 14 dnů po znovu otevření školy.

Podle vyjádření ministra školství žádná varianta nepočítá se zkrácením prázdnin.

Prosím všechny žáky i učitele o vstřícnost a pochopení této složité situace a současně prosím o soustředění se na všechny zásadní a profilové předměty v jednotlivých oborech.

Provoz kanceláře školy bude až do odvolání redukován na každou středu od 8 – 12 hod. pro akutní a naléhavé potřeby žáků a rodičů.

 

PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy

1,342x celkem (od 6.12.2013), 1x dnes

Komentáře jsou zakázány.